Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co zajímá naše čtenáře

Proč Bůh některé modlitby nevyslýchá?

Proč Bůh některé modlitby nevyslýchá?

Bůh je velmi přístupný. Stejně jako je milující otec rád, když s ním jeho děti mluví s volností, i Jehovu Boha těší, když se k němu modlíme. A podobně jako moudrý otec také Bůh někdy z dobrých důvodů naši prosbu nevyslyší. Jsou tyto důvody pro nás neznámé, nebo se o nich můžeme z Bible něco dozvědět?

Apoštol Jan vysvětluje: „To je důvěra, kterou k němu máme: že nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle.“ (1. Jana 5:14) Naše žádosti tedy musí být v souladu s Boží vůlí. Některé prosby jsou však s Boží vůlí zcela jasně v rozporu, například když se lidé modlí, aby měli štěstí v loterii nebo aby vyhráli sázku. Jiné modlitby jsou předkládány s nesprávnými pohnutkami. Učedník Jakub nás před takovým nesprávným užíváním modlitby varuje a říká: „Opravdu prosíte, a přece nedostáváte, protože prosíte za nesprávným účelem, abyste to mohli vynaložit na své dychtivosti po smyslné rozkoši.“ (Jakub 4:3)

Představte si například, že se před fotbalovým zápasem oba týmy modlí o výhru. Těžko se dá očekávat, že Bůh takové vzájemně si odporující modlitby vyslyší. To samé platí, když se znepřátelené strany dnes modlí o vítězství ve válce.

Marné jsou také modlitby lidí, kteří pohrdají Božími zákony. Pokrytectví, s jakým uctívali Jehovu někteří jeho služebníci, ho jednou přimělo k tomu, aby jim řekl: „I když vznášíte mnoho modliteb, nenaslouchám; vaše ruce, ty se naplnily krveprolitím.“ (Izajáš 1:15) V Bibli také čteme: „Kdo odvrací ucho, aby neslyšel zákon — i jeho modlitba je něco odporného.“ (Přísloví 28:9)

Na druhé straně Jehova vždy naslouchá upřímným modlitbám svých ctitelů, kteří dělají vše, co mohou, aby mu sloužili v souladu s jeho vůlí. Znamená to však, že vyhoví každé jejich žádosti? Ne. Zamysleme se nad dvěma příklady z Bible.

Mojžíš měl s Bohem výjimečně blízký vztah, a přesto i on musel žádat „podle jeho vůle“. Jednou prosil o dovolení, aby mohl vstoupit do země Kanaán, což bylo v rozporu s tím, co Bůh již dříve rozhodl. Mojžíš se modlil: „Nech mě, prosím, přejít a vidět tu dobrou zemi, která je za Jordánem.“ Už předtím se však od Boha dozvěděl, že kvůli svému hříchu do té země nevstoupí. A tak nyní Jehova Mojžíšově žádosti nevyhověl, ale odpověděl mu: „Už je toho od tebe dost! Už nikdy se mnou o té záležitosti nemluv.“ (5. Mojžíšova 3:25, 26; 32:51)

Apoštol Pavel se modlil o úlevu od blíže neurčeného problému, který nazval ‚ostnem v těle‘. (2. Korinťanům 12:7) Tímto ‚ostnem‘ mohlo být chronické onemocnění očí nebo dlouhodobé trápení, které mu způsobovali jeho odpůrci a ‚falešní bratři‘. (2. Korinťanům 11:26; Galaťanům 4:14, 15) Pavel napsal: „Třikrát [jsem] snažně prosil Pána, aby to ode mne odešlo.“ Bůh však věděl, že pokud bude Pavel nadále kázat navzdory tomuto ‚ostnu v těle‘, který ho dlouhodobě sužuje, jasně se projeví Boží moc a také Pavlova naprostá důvěra v Boha. Bůh proto Pavlovu žádost nevyslyšel, ale řekl mu: „Má moc se zdokonaluje ve slabosti.“ (2. Korinťanům 12:8, 9)

Bůh skutečně ví lépe než my, zda vyslyšení naší prosby je v našem nejlepším zájmu. Jehova vyslýchá modlitby vždy k našemu prospěchu a v souladu se svými záměry, které jsou zaznamenány v Bibli.