Přejít k článku

O co se mám modlit?

O co se mám modlit?

Co říká Bible

 Můžete se modlit o cokoli, co je v souladu s Božími zásadami, které jsou uvedeny v Bibli. O Bohu je řečeno, že „nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle“. (1. Jana 5:14) Můžete se modlit i o věci, které trápí vás osobně? Ano. Bible říká: „Vylévejte před [Bohem] své srdce.“ (Žalm 62:8)

O co se například můžete modlit: