Прескочи към материала

Защо Свидетелите на Йехова запазват политически неутралитет?

Защо Свидетелите на Йехова запазват политически неутралитет?

Свидетелите на Йехова запазват политически неутралитет поради религиозните си убеждения, които се основават на Библията. Ние не се стремим да въздействаме по някакъв начин на органите на властта, не гласуваме за политически партии или отделни хора, не се кандидатираме за управленски постове, нито участваме в опити за смяна на правителството. Убедени сме, че Библията дава солидни основания за нашата позиция.

  • Ние следваме примера на Исус, който отказал да приеме политически пост. (Йоан 6:15) Той учел последователите си да „не са част от света“ и ясно посочил, че не бива да вземат страна в политически въпроси. (Йоан 17:14, 16; 18:36; Марко 12:13–17)

  • Лоялни сме на Божието Царство, за което Исус казал: „Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят.“ (Матей 24:14) Като представители на Божието Царство, упълномощени да известяват неговото идване, ние не се месим в политиката на която и да е държава, включително на тази, в която живеем. (2 Коринтяни 5:20; Ефесяни 6:20)

  • Като оставаме неутрални, можем да говорим свободно за добрата новина относно Божието Царство с хора, които имат всякакви политически убеждения. Опитваме се да показваме с думи и дела, че разчитаме на Божието Царство да разреши световните проблеми. (Псалм 56:11)

  • Тъй като сред нас няма политически разделения, ние сме обединено международно братство. (Колосяни 3:14; 1 Петър 2:17) За разлика от това, сред последователите на религиите, които се месят в политиката, има разцепления. (1 Коринтяни 1:10)

Уважение към властта. Макар че не участваме в политиката, ние уважаваме органите на властта в своята държава. Това е в съгласие с библейската заповед: „Нека всяка душа се подчинява на висшестоящите власти.“ (Римляни 13:1) Ние спазваме закона, плащаме данъци и сътрудничим на властите в усилията, които полагат за благото на гражданите. Не участваме в опити за сваляне на правителства, а следваме Библейския съвет да се молим „за царе и за всички, които са високопоставени“, особено когато вземат решения, които могат да засегнат религиозната ни свобода. (1 Тимотей 2:1, 2)

Освен това уважаваме правото на другите да вземат собствени решения по политическите въпроси. Например не възпрепятстваме провеждането на избори и не пречим на тези, които искат да гласуват.

Нещо ново ли е неутралната ни позиция? Не. Апостолите и други християни през първи век имали същото отношение към властта. Политическият писател Дъг Бандоу отбелязва: „Макар да смятали за свое задължение да уважават властите, първите християни били убедени, че не бива да участват в политическите дела.“ (Beyond Good Intentions—A Biblical View of Politics) Подобно на това историкът Ориген, който живял през II–III в., писал: „Християните не приемат държавна служба.“

Заплаха ли е позицията ни за националната сигурност? Не. Ние сме миролюбиви граждани, от които властите не трябва да се притесняват. В доклад на Украинската академия на науките от 2001 г. се казва относно политическия ни неутралитет: „Възможно е тази позиция на Свидетелите на Йехова да не се харесва на всички; тя била една от основните причини за обвиненията срещу тях от тоталитарните нацистки и комунистически режими в миналото.“ Но дори по време на репресиите в Съветския съюз Свидетелите „продължили да спазват закона, честно и самоотвержено се трудили в колхозите и в промишлените предприятия и по никакъв начин не били заплаха за комунистическия режим“. В заключение докладът посочва, че и днес вярванията и дейността на Свидетелите на Йехова не „застрашават сигурността и целостта на която и да е държава“.