Марко 12:1-44

12  И той започна да им говори с притчи: „Един мъж насади лозе,+ направи ограда около него, изкопа в него лин, построи наблюдателна кула+ и като го даде под наем на лозарите,+ замина за чужда страна.+  По време на гроздобера той изпрати един роб при лозарите, за да вземе от тях част от плодовете на лозето.+  Но те го хванаха, набиха го и го отпратиха с празни ръце.+  И той изпрати друг роб при тях, но те му разбиха главата и го опозориха.+  И той изпрати трети роб, когото те убиха, и после още много други, като някои от тях набиха, а други убиха.  Остана му още един — любимият му син.+ Той го изпрати последен при тях, като каза: ‘Ще проявят уважение към сина ми.’+  Но лозарите си казаха един на друг: ‘Това е наследникът.+ Хайде да го убием и наследството ще бъде наше!’+  И го хванаха, убиха го+ и го изхвърлиха от лозето.+  Как ще постъпи собственикът на лозето? Ще дойде, ще убие лозарите и ще даде лозето+ на други.+ 10  Никога ли не сте чели в Писанието ‘Камъкът,+ който строителите отхвърлиха, стана главен крайъгълен камък.+ 11  Това е от Йехова и е прекрасно в нашите очи’?“+ 12  И понеже разбраха, че той разказа тази притча, като имаше предвид тях, търсеха начин да го хванат, но се страхуваха от множеството. Затова го оставиха и си тръгнаха.+ 13  По–късно изпратиха при него някои от фарисеите и от привържениците на Ирод,+ за да го хванат в капан въз основа на думите му.+ 14  Като дойдоха, те му казаха: „Учителю, знаем, че говориш истината и че не проявяваш пристрастие, защото не гледаш кой какъв е, но учиш хората на Божия път в съгласие с истината.+ Позволено ли е да се плаща данък на императора*, или не? 15  Трябва ли да плащаме, или не?“+ Като прозря тяхното лицемерие, той им каза: „Защо ме подлагате на изпитание? Покажете ми един динарий*.“+ 16  Те му дадоха един динарий. И той ги попита: „Чий образ и надпис е това?“ Те отговориха: „На императора.“+ 17  Тогава Исус каза: „Плащайте на императора онова, което е на императора,+ а на Бога — онова, което е на Бога.“+ И те се удивиха на думите му.+ 18  И дойдоха при него садукеите*, които казват, че няма възкресение, и го попитаха:+ 19  „Учителю, Моисей ни написа, че ако някой мъж умре и остави жена, но не остави дете, тогава брат му+ трябва да вземе жената и чрез нея да създаде потомство за своя брат.+ 20  Имаше обаче седем братя, първият си взе жена, но умря и не остави потомство.+ 21  Вторият се ожени за нея, но умря, без да остави потомство, същото се случи и с третия. 22  Така и седмината не оставиха потомство. Накрая умря и жената.+ 23  При възкресението на кого от тях ще бъде тя жена? Защото и седмината я имаха за своя жена.“+ 24  Исус им каза: „Заблуждавате се, защото не познавате нито Писанието, нито силата на Бога.+ 25  Понеже когато възкръснат от мъртвите, нито мъжете ще се женят, нито жените ще се омъжват, а ще бъдат като небесните ангели.+ 26  А относно мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, в разказа за трънливия храст, как Бог му каза ‘Аз съм Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков’?+ 27  Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Много се заблуждавате.“+ 28  А един от книжниците, който се беше приближил и беше чул как разискват, като знаеше, че той им беше отговорил добре, го попита: „Коя е първата заповед?“+ 29  Исус отговори: „Първата е: ‘Чуй, Израиле, Йехова, нашият Бог, е един Йехова.+ 30  Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила.’+ 31  Втората е: ‘Обичай ближния си както себе си.’+ Няма по–важна заповед от тези.“ 32  Книжникът му каза: „Учителю, това, което каза, е добро и истинно: ‘Той е един и няма друг освен него’,+ 33  и да го обича човек с цялото си сърце, с целия си разум* и с цялата си сила, а също и да обича ближния си както себе си, е много по–ценно от всички приноси за изгаряне и от всички жертви.“+ 34  И Исус, като видя, че той отговори с разбиране, му каза: „Не си далече от царството на Бога.“ И никой нямаше смелост да го разпитва повече.+ 35  И като поучаваше в храма, Исус ги попита: „Защо книжниците казват, че Христос е син на Давид?+ 36  Чрез светия дух+ самият Давид каза: ‘Йехова каза на моя Господар*: „Седни от дясната ми страна, докато не положа твоите врагове под краката ти.“’+ 37  Но щом Давид го нарича Господар, как тогава той е негов син?“+ И голямото множество го слушаше с наслада.+ 38  И докато поучаваше, той каза: „Пазете се от книжниците,+ които обичат да ходят облечени в дълги дрехи, да бъдат поздравявани по пазарните площади 39  и да сядат на предните места в синагогите и на най–видните места при угощенията.+ 40  Именно те заграбват имота+ на вдовиците* и молитвите им са дълги и показни. Те ще получат по–тежка присъда.“ 41  И той седна там, откъдето се виждаха касичките на съкровищницата,+ и наблюдаваше как хората пускаха пари в тях. И много богаташи пускаха по много.+ 42  И ето, дойде една бедна вдовица, която пусна две лепти*.+ 43  И той повика учениците си при себе си и им каза: „Казвам ви истината, тази бедна вдовица пусна повече от всички онези, които пускат пари в касичките на съкровищницата,+ 44  защото всички те пуснаха от своя излишък, но тя от своя недоимък пусна всичко, каквото имаше, цялото си препитание.“+

Бележки под линия

На гръцки: „кѐсар“.
Виж Мт 20:2, бел. под линия.
Виж Мт 3:7, бел. под линия.
Оригиналната дума е с богато значение и в зависимост от контекста може да се преведе като „способност за разбиране, за проумяване, за осъзнаване, разум, благоразумие, прозорливост и прозрение“. Сравни Пр 3:5, бел. под линия.
Виж Приложение № 6.
Буквално: „изяждат къщите на вдовиците“.
Буквално: „две лепти, тоест един кодрант“. Лептата е юдейска медна или бронзова монета с най–ниска стойност. Кодрантът бил римска медна или бронзова монета, равняваща се на една шейсет и четвърта част от динария.