1 Коринтяни 1:1-31

1  Павел, призован според Божията воля+ да бъде апостол+ на Исус Христос, и Состен,+ нашият брат,  до Божия сбор* в Коринт,+ до вас, които сте осветени+ в единство с Христос Исус и сте призовани да бъдете свети,+ заедно с всички, които навсякъде призовават името+ на нашия Господар Исус Христос, който е и техен Господар, и наш:+  Незаслужената милост+ и мирът+ от Бога, нашият Баща, и от Господаря* Исус Христос да бъдат с вас!+  Винаги благодаря на Бога за вас, заради Божията незаслужена милост,+ която ви е дадена чрез Христос Исус.+  Благодаря му за това, че в единство с Исус се обогатихте+ във всичко, придобивайки пълна способност да говорите и пълно познание,+  защото свидетелството за Христос+ се утвърждава сред вас,  така че не ви липсва никой дар,+ докато усърдно очаквате явяването*+ на нашия Господар Исус Христос.  Той също така ще ви укрепва+ до края, за да бъдете безупречни+ в деня+ на нашия Господар Исус Христос.+  Верен е Бог,+ който ви призова да бъдете в единство*+ с неговия Син Исус Христос, нашият Господар. 10  Подканям ви,+ братя, в името+ на нашия Господар Исус Христос, всички вие да говорите в съгласие+ и сред вас да няма разцепления,+ но да бъдете здраво обединени чрез едни и същи мисли и чрез едни и същи разсъждения.+ 11  Защото от хората от дома на Хлои научих+ за вас, братя мои, че между вас има разпри. 12  Имам предвид това, че всеки един от вас казва: „Аз принадлежа на Павел.“ „Аз пък на Аполос.“+ „Аз пък на Кифа.“ „Аз пък на Христос.“ 13  Така Христос бива разделен.+ Да не би Павел да беше прикован на стълб за вас? И да не би да бяхте покръстени+ в името на Павел? 14  Благодарен съм, че не покръстих никого от вас освен Крисп+ и Гай,+ 15  така че никой не може да каже, че сте били покръстени в мое име. 16  Да, покръстих още и хората от дома на Стефанин.+ Що се отнася до другите, не знам да съм покръствал още някого. 17  Защото Христос ме изпрати+ не да покръствам, а да известявам добрата новина, но не с думи на учените хора,+ та да не стане безполезен мъченическият стълб* на Христос. 18  Защото думите за мъченическия стълб са глупост+ за онези, които вървят към унищожение,+ но за нас, които биваме спасени,+ те са Божията сила.+ 19  Защото е записано: „Ще погубя мъдростта на мъдрите хора+ и ще отхвърля+ учеността на учените хора.“+ 20  Къде в тази система*+ е мъдрият? Къде е книжникът?+ Къде е спорещият?+ Нима Бог не превърна мъдростта на света в глупост?+ 21  Понеже Божията мъдрост се проявява в това: светът със своята мъдрост+ не позна Бога,+ но Бог сметна за добре чрез глупостта+ на това, което се проповядва, да спаси вярващите. 22  Защото юдеите искат знамения,+ гърците търсят мъдрост,+ 23  ние обаче проповядваме за прикования на стълб Христос,+ който за юдеите е препятствие,+ а за другите народи — глупост,+ 24  но за призованите, както юдеи, така и гърци, е Христос — Божията сила+ и Божията мъдрост.+ 25  Защото Божията „глупост“ е по–мъдра от хората и Божията „слабост“ е по–силна от хората.+ 26  И вие, братя, виждате по себе си, че Бог не е призовал+ мнозина мъдри+ от човешка гледна точка, нито мнозина силни+ или с благородно потекло. 27  Напротив той избра глупавите неща на света,+ за да засрами мъдрите хора, също Бог избра слабите неща на света, за да засрами силните,+ 28  и Бог избра онова, което е неблагородно за света, онова, което е презирано, и онова, което не представлява нищо,+ за да унищожи+ онова, което представлява нещо, 29  така че никой човек да не може да се хвали+ пред Бога. 30  Но именно благодарение на Бога вие сте в единство с Христос Исус, който стана за нас мъдрост+ от Бога, а също и праведност,+ святост+ и освобождение чрез откуп,+ 31  за да бъде, както е записано: „Който се хвали, нека се хвали с Йехова.“+

Бележки под линия

Виж Мт 16:18, бел. под линия.
Виж Приложение № 6.
Или: „разкриването“.
Или: „да бъдете сътрудници“, „да бъдете другари“.
Виж Приложение № 13.
Виж Мт 12:32, бел. под линия.