Колосяни 3:1-25

3  Но ако сте възкресени+ с Христос, тогава се стремете към онова, което е на небето,+ където Христос седи отдясно на Бога.+  Насочвайте мислите си към нещата във висините,+ а не към нещата на земята.+  Защото вие умряхте+ и животът+ ви е скрит заедно с Христос, който е в единство+ с Бога.  Когато се яви Христос, нашият живот,+ тогава и вие ще се явите+ с него в слава.+  Затова умъртвете+ онова, което е земно в частите на вашите тела+ — блудство, нечистота, сексуални страсти,+ вредни желания и алчност,+ която е идолопоклонство.  Заради тези неща идва Божият гняв.+  По този път и вие ходихте някога, когато живеехте в тези неща.+  Но сега отхвърлете от себе си всичко това:+ яростта, гнева, злобата, нагрубяващите думи.+ И неприлични+ приказки да не излизат от вашата уста.  Не се лъжете помежду си.+ Съблечете старата личност*+ и нейните постъпки 10  и облечете новата+ личност, която чрез точно познание се обновява според образа+ на Онзи, който я създаде, 11  и при която няма нито грък, нито юдей, нито обрязване, нито необрязване, няма чужденец, скит*, роб, свободен човек,+ но Христос е всичко и във всички.+ 12  Следователно като Божии избраници,+ свети и обичани, облечете се с нежно състрадание,+ милост, смирение,+ мекота+ и дълготърпение.+ 13  Проявявайте търпимост един към друг и си прощавайте щедро,+ ако някой от вас има причина за оплакване+ срещу другия. И както Йехова щедро ви е простил,+ така си прощавайте и вие. 14  Но освен това се облечете с любовта,+ защото тя свързва всичко по съвършен начин.+ 15  И нека в сърцата+ ви владее мирът+ на Христос, за който всъщност бяхте призовани в едно тяло.+ И проявявайте благодарност. 16  Нека словото на Христос да ви изпълни изобилно с цялата мъдрост.+ Продължавайте да се учите+ и взаимно да се подбуждате към действие с псалми,+ химни за Бога, възхитителни духовни песни,+ като пеете на Йехова в сърцата си.+ 17  И каквото и да вършите, на думи или на дело,+ вършете всичко в името на Господаря Исус,+ като чрез него благодарите+ на Бога, Бащата. 18  Жени, подчинявайте се+ на мъжете си, както подобава сред учениците на Господаря. 19  Мъже, обичайте жените си+ и не изпитвайте гняв спрямо тях.+ 20  Деца, бъдете послушни+ във всичко на родителите си, защото това е угодно на Господаря. 21  Бащи, не дразнете децата си,+ за да не се обезсърчат. 22  Роби, бъдете послушни във всичко на своите човешки господари,+ не само като за пред очи, като онези, които угаждат на хората,+ но с искрено сърце, със страх от Йехова.+ 23  Каквото и да вършите, вършете го с цялата си душа+ като за Йехова,+ а не като за хората, 24  понеже знаете, че от Йехова+ ще получите за награда наследството.+ Служете като роби на Господаря Христос.+ 25  А който върши зло, ще получи обратно+ същото, каквото е направил, понеже Бог не проявява пристрастие.+

Бележки под линия

Буквално: „човек“.
Думата „скит“ се отнасяла също за хора, смятани за изостанали и нецивилизовани.