1 Тимотей 2:1-15

2  И така, преди всичко подканям да се отправят усърдни молби, молитви,+ искания* и благодарности за всякакви хора,+  за царе+ и за всички, които са високопоставени,+ за да можем и занапред да водим тих и спокоен живот в пълна преданост към Бога и сериозност.+  Това е добро и угодно+ в очите на Бога, нашият Спасител,+  чиято воля е да бъдат спасени+ всякакви хора+ и да достигнат до точно познание+ за истината.+  Защото има един Бог+ и един посредник+ между Бога+ и хората,+ човекът Христос Исус,+  който даде себе си като съответстващ откуп за всички.+ А за това ще се свидетелства в определеното му време.  Заради това свидетелство+ бях назначен като проповедник и апостол+ — казвам истината,+ не лъжа, — като учител на другите народи+ относно вярата+ и истината.  Така че желая мъжете навсякъде да се молят непрестанно, като издигат лоялно ръце,+ без гняв+ и спорове.+  А за жените желая да се украсяват със спретнато облекло, със скромност+ и здравомислие, не със сплетени коси и със злато или бисери, или с много скъпи дрехи,+ 10  а по начин, подходящ за жени, които твърдят, че почитат Бога,+ а именно — чрез добри дела.+ 11  Нека жената се учи мълчаливо и в пълно подчинение.+ 12  Не позволявам жена да поучава+ или да упражнява власт над мъжа,+ а да мълчи. 13  Защото Адам беше създаден пръв, а Ева след това.+ 14  Също така Адам не беше измамен,+ но жената беше напълно измамена+ и извърши престъпление.+ 15  Жената обаче ще бъде защитена чрез раждането на деца,+ ако устоява във вярата, любовта и светостта, заедно със здравомислие.+

Бележки под линия

Или: „молитви в полза на другите“.