2 Коринтяни 5:1-21

5  Защото знаем, че нашият земен дом,+ този шатър,+ ще се разруши+ и ние ще получим сграда от Бога, дом, който не е построен с човешки ръце,+ вечен дом+ в небесата.  Защото наистина в сегашния си дом стенем+ и силно желаем да се облечем с онзи, който ни е даден от небето,+  така че след като наистина се облечем с него, няма да бъдем смятани за голи.+  Като сме в този шатър, ние стенем обременени, понеже това, което искаме, е не толкова да го съблечем, колкото да облечем другия,+ за да може онова, което е смъртно, да бъде погълнато от живота.+  А този, който ни приготви за това, е Бог+ и той ни даде духа+ си като залог+ за онова, което ще дойде.  Затова винаги сме изпълнени с увереност и знаем, че докато тялото ни е нашият дом, не сме с Господаря,+  знаем го, защото живеем* според онова, в което вярваме, а не според онова, което виждаме.+  Но сме изпълнени с увереност и предпочитаме много повече да не сме в това тяло и нашият дом да бъде с Господаря.+  Затова и полагаме усилия да му бъдем угодни,+ независимо дали домът ни е с него, или не сме с него.+ 10  Защото всички трябва да застанем пред съдийския престол на Христос,+ така че всеки да си получи заслуженото за това, което върши, докато е в тяло, било то добро, или зло.+ 11  И така, изпълнени със страх*+ от Господаря, ние убеждаваме+ другите, но Бог знае какви сме и се надявам, че чрез съвестта си и вие сте разбрали какви сме.+ 12  Ние не се препоръчваме+ пред вас отново, но ви даваме повод да се хвалите с нас,+ за да можете да отговорите на онези, които се хвалят с външността,+ а не със сърцето.+ 13  Понеже ако изглеждаше, че сме полудели,+ беше заради Бога, но ако сме със здрав разум,+ това е заради вас. 14  Защото любовта на Христос ни принуждава, понеже разбрахме, че един човек умря за всички,+ следователно всички умряха, 15  и той умря за всички, така че живите да не живеят повече за себе си,+ а за онзи,+ който умря за тях и беше възкресен.+ 16  Затова отсега нататък никого не познаваме по плът.+ Дори и досега да сме познавали Христос по плът,+ сега вече не го познаваме така.+ 17  Следователно, ако някой е в единство с Христос, той е ново създание.+ Старите неща изчезнаха,+ и ето, появиха се нови неща.+ 18  Но всичко това е от Бога, който ни помири+ със себе си чрез Христос и ни възложи службата+ на помирението, 19  а именно, че чрез Христос+ Бог помири света+ със себе си,+ като не търсеше сметка за греховете на хората,+ и повери на нас посланието+ на помирението.+ 20  Така че сме посланици,+ заместващи Христос,+ сякаш чрез нас Бог отправя молба.+ Като заместници на Христос, ние умоляваме:+ „Помирете се с Бога!“ 21  Бог направи онзи, който беше без грях,+ принос за грях+ заради нас, така че чрез него да станем праведни+ в Божиите очи.

Бележки под линия

Буквално: „ходим“.
Или: „познавайки страха“.