Римляни 13:1-14

13  Няма власт,+ която да не е от Бога,+ затова нека всяка душа се подчинява+ на висшестоящите власти,+ защото те са получили своята относителна+ власт от Бога.+  Така че който се противопоставя на властта, се изправя срещу Божията уредба, а тези, които се изправят срещу нея, ще бъдат осъдени.+  Защото страхът от онези, които управляват, не е заради добро дело, а заради лошо.+ Ти искаш ли да не се страхуваш от властта? Тогава върши добро+ и ще получиш похвала от нея,  понеже властта е Божи служител за твое добро.+ Но ако вършиш зло,+ се страхувай, защото тя не носи меч напразно, тя е Божи служител, отмъстител,+ изливащ Божия гняв върху онзи, който върши зло.  Така че има основателна причина да се подчинявате, но не само заради гнева, а и заради съвестта си.+  Затова и плащате данъци. Защото властите са Божии служители*,+ постоянно изпълняващи задълженията си.  Отдавайте на всички каквото им се дължи: на когото данък — данъка,+ на когото налог — налога, на когото страх — страха,+ на когото почит — почитта.+  Недейте да дължите на никого нищо,+ освен да се обичате един другиго,+ понеже който обича ближния си, изпълнява закона.+  Защото заповедите „не прелюбодействай“,+ „не убивай“,+ „не кради“,+ „не пожелавай чуждото“,+ както и всяка друга заповед, се свеждат до следните думи: „Обичай ближния си както себе си.“+ 10  Любовта+ не причинява зло на ближния,+ така че любовта е изпълнението на закона.+ 11  Така постъпвайте, щом знаете какви са времената — че е дошъл часът да се пробудите+ от сън, защото сега нашето спасение е по–близо, отколкото когато повярвахме.+ 12  Нощта вече преминава, денят+ наближава. Затова да оставим делата на тъмнината+ и да вземем оръжията+ на светлината. 13  Да постъпваме благоприлично,+ както когато е ден: без гуляи и пиянства,+ без непозволени сексуални отношения и разпуснато поведение,+ без кавги+ и завист. 14  Но се облечете с Господаря Исус Христос+ и нека плановете ви не бъдат свързани с желанията на плътта.+

Бележки под линия

Или: „обществени служители“, „служители за всеобща полза“.