Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

Възможен ли е вечният живот?

Как можем да бъдем освободени от смъртта?

Първият човек, Адам, живял столетия наред. Но в крайна сметка остарял и умрял. Оттогава хората са изпробвали различни начини да избегнат старостта. Въпреки това никой не е успял да надвие смъртта. Защо? Адам остарял и умрял, защото съгрешил и проявил непослушание спрямо Бога. Ние остаряваме, тъй като сме наследили от Адам греха и това, до което той води — смъртта. (Прочети Битие 5:5; Римляни 5:12.)

За да можем да живеем вечно, за нас трябва да бъде платен откуп. (Йов 33:24, 25) Откуп е цената, която се плаща, за да бъде освободен някой. А в нашия случай е необходимо да бъдем освободени от смъртта. (Изход 21:29, 30) Исус Христос платил откуп за нас, като дал живота си. (Прочети Йоан 3:16.)

Как можем да получим вечен живот?

Не всеки ще бъде избавен от болестите и старостта. Всъщност онези, които проявяват непослушание спрямо Бога подобно на Адам, ще изгубят възможността да живеят. Само онези, които получат прошка за греховете си, ще се радват на вечен живот. (Прочети Исаия 33:24; 35:3–6.)

За да ни прости Бог, са необходими действия от наша страна. Трябва да го опознаем, като изучаваме неговото Слово, Библията. Тя разкрива как можем да се радваме на по–добър живот още днес и как да получим Божието одобрение и вечен живот. (Прочети Йоан 17:3; Деяния 3:19.)