Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Какво научаваме от Библията

Можем ли да живеем вечно?

Можем ли да живеем вечно?

В тази статия се разглеждат въпроси, които може би си си задавал, и се посочва къде в своята Библия можеш да намериш техните отговори. Свидетелите на Йехова ще се радват да обсъдят тези отговори с тебе.

1. Защо животът ни изглежда кратък?

Някои костенурки живеят до 150 години, а някои дървета — до 3000 години. За разлика от тях хората живеят много по–малко. Но въпреки това нашият живот може да е далеч по–смислен от този на една костенурка или на едно дърво. Йехова Бог е създал хората със способността да изпитват наслада от музиката, спорта, храната, ученето, пътуването и общуването с други хора. Бог е вложил в сърцата ни желанието за живот безкрай. (Прочети Еклисиаст 3:11.)

2. Можем ли наистина да живеем вечно?

Йехова живее вечно. Той не умира. Той е Източникът на живота и може да даде вечен живот на други личности. (Псалм 36:9; Авакум 1:12) Нещо повече, Бог е обещал да дари вечен живот на онези, които са му послушни. Той ще обърне процеса на стареене. (Прочети Йов 33:24, 25; Исаия 25:8; 33:24.)

Чрез могъщите си дела Исус показал, че можем да вярваме на Божието обещание за вечен живот в съвършено здраве. Исус лекувал най–различни болести и дори възкресявал мъртви. (Прочети Лука 7:11–15, 18, 19, 22.)

 3. Кога вечният живот ще стане реалност?

Бог иска да живеем вечно, но не в свят, изпълнен с потисничество и насилие, а в земен рай. Той иска да живеем в безопасност. (Псалм 37:9, 29; Исаия 65:21, 22) Докато земята е превръщана в рай, милиони умрели ще бъдат възкресени за живот. Онези, които изберат да се покланят на Бога и да му бъдат послушни, ще живеят вечно. (Прочети Лука 23:42, 43; Йоан 5:28, 29.)

4. Как можем да получим вечен живот?

Заслужава си усилията да опознаеш Бога

Можем да получим вечен живот само от Бога. Затова е необходимо да се приближим до него, като го опознаем. Библията сравнява приемането на познание за Бога с храненето. (Матей 4:4) Яденето е нещо приятно, но за осигуряването и приготвянето на храната са нужни усилия. По подобен начин приемането на духовна храна изисква усилия. Но има ли нещо по–важно от това да се приближим до Бога и да получим вечен живот? (Прочети Лука 13:23, 24; Йоан 6:27; 17:3.)