Битие 5:1-32

5  Ето повествованието за живота* на Адам. В деня, когато създаде Адам, Бог го направи по Божие подобие.+  Създаде ги мъж и жена.+ В деня, когато бяха създадени,+ той ги благослови и ги нарече човек*.+  А когато Адам беше на сто и трийсет години, му се роди син, подобен на него, по неговия образ. И той го нарече Сит.+  След като му се роди Сит, Адам живя още осемстотин години. През това време му се родиха и други синове и дъщери.+  Така Адам живя общо деветстотин и трийсет години и след това умря.+  И когато Сит беше на сто и пет години, му се роди Енос.+  След като му се роди Енос, Сит живя още осемстотин и седем години. През това време му се родиха и други синове и дъщери.  Така Сит живя общо деветстотин и дванайсет години и след това умря.  И когато Енос беше на деветдесет години, му се роди Кенан.+ 10  След като му се роди Кенан, Енос живя още осемстотин и петнайсет години. През това време му се родиха и други синове и дъщери. 11  Така Енос живя общо деветстотин и пет години и след това умря. 12  И когато Кенан беше на седемдесет години, му се роди Маалалеил.+ 13  След като му се роди Маалалеил, Кенан живя още осемстотин и четирийсет години. През това време му се родиха и други синове и дъщери. 14  Така Кенан живя общо деветстотин и десет години и след това умря. 15  И когато Маалалеил беше на шейсет и пет години, му се роди Яред.+ 16  След като му се роди Яред, Маалалеил живя още осемстотин и трийсет години. През това време му се родиха и други синове и дъщери. 17  Така Маалалеил живя общо осемстотин деветдесет и пет години и след това умря. 18  И когато Яред беше на сто шейсет и две години, му се роди Енох.+ 19  След като му се роди Енох, Яред живя още осемстотин години. През това време му се родиха и други синове и дъщери. 20  Така Яред живя общо деветстотин шейсет и две години и след това умря. 21  И когато Енох беше на шейсет и пет години, му се роди Матусал.+ 22  След като му се роди Матусал, Енох продължи да ходи с истинския Бог* още триста години. През това време му се родиха и други синове и дъщери. 23  Така Енох живя общо триста шейсет и пет години. 24  През цялото това време Енох ходеше+ с истинския Бог.+ После го нямаше вече, защото Бог го взе*.+ 25  И когато Матусал беше на сто осемдесет и седем години, му се роди Ламех.+ 26  След като му се роди Ламех, Матусал живя още седемстотин осемдесет и две години. През това време му се родиха и други синове и дъщери. 27  Така Матусал живя общо деветстотин шейсет и девет години и след това умря. 28  И когато Ламех беше на сто осемдесет и две години, му се роди син. 29  И той го нарече Ной*,+ като каза: „Той ще ни донесе утеха в тежката работа и мъчителния труд на ръцете ни, които са последица от това, че Йехова прокле земята.“+ 30  След като му се роди Ной, Ламех живя още петстотин деветдесет и пет години. През това време му се родиха и други синове и дъщери. 31  Така Ламех живя общо седемстотин седемдесет и седем години и след това умря. 32  И Ной стана на петстотин години. След това му се родиха Сим*,+ Хам+ и Яфет.+

Бележки под линия

Буквално: „книгата с историята“.
Или: „ада̀м“. Виж Би 1:26, бел. под линия.
Или: „беше угоден на Бога“, според „Септуагинта“. Сравни Ев 11:5.
Или: „махна от мястото му“, според „Септуагинта“. Сравни Ев 11:5.
Името Ной означава „спокойствие, утеха“.
Или: „Сем“.