Прескочи към материала

Живот и смърт

Живот

Какъв е смисълът на живота?

Задавал ли си си този въпрос? Виж как отговаря Библията.

Как иска Бог да използвам живота си?

Трябва ли Бог да ти разкрие по някакъв чудодеен начин как да използваш живота си? Разбери какво казва Библията.

Какво е душата?

Дали е нещо вътре в тебе? Ще преживее ли смъртта ти?

Чии имена са записани в „книгата на живота“?

Бог обещава да помни тези, които са му верни. Твоето име записано ли е в „книгата на живота“?

Смърт

Защо умираме?

Отговорът на Библията на този въпрос дава както утеха, така и надежда.

Какво става след смъртта?

Мъртвите съзнават ли какво става около тях?

Какво казва Библията за кремацията?

Приемлива ли е кремацията?

Как Библията може да помогне на хората, които мислят за самоубийство?

Какви практични съвети дава Библията на човек, който иска да умре?

Как да преодолея страха от смъртта?

Като превъзмогнеш паническия страх от смъртта, ще можеш да се радваш на живота.

Разказите на преживелите клинична смърт: какво не означават те?

Наистина ли показват, че има задгробен живот? Библейският разказ за възкресението на Лазар хвърля светлина по въпроса.

Предопределено ли е кога ще умрем?

Защо в Библията се казва, че има „време да умреш“?

Какво казва Библията за евтаназията?

Ако човек е терминално болен, трябва ли животът му да се удължава на всяка цена?

Небе и ад

Какво представлява небето?

Думата „небе“, или „небеса“, се използва по три основни начина в Библията.

Кой отива на небето?

Схващането, че всички добри хора отиват на небето е много разпространено. Но какво в действителност учи Библията?

Има ли ад? Какво е адът според Библията?

Много хора вярват, че адът е място на вечни мъки, където се наказват злите. Но това ли учи Библията?

Кой отива в ада?

Възможно ли е добрите хора да отидат в ада? Може ли човек да излезе оттам? Винаги ли ще има ад? Библията отговаря на тези въпроси.

Какво е огненото езеро? Същото ли е като ада или геената?

Исус притежава „ключовете на ада“, но има ли ключ за огненото езеро?

Кои били богаташът и Лазар?

Дали притчата на Исус показва, че добрите отиват на небето, а лошите са измъчвани в огнен ад?

Говори ли Библията за чистилището?

Произходът на това учение може да те изненада.

Животните отиват ли на небето?

Никъде в Библията не се казва, че животните отиват на небето, и има причина за това.

Надежда за мъртвите

Какво представлява възкресението?

Може да се изненадаш кой ще бъде върнат към живот.