Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Можеш ли да се довериш на религията относно морала?

Можеш ли да се довериш на религията относно морала?

„Много от онези, с които учех в колежа, твърдяха, че са религиозни — казва Силвия, която работи в сферата на здравеопазването. — Въпреки това те преписваха по време на изпитите и вземаха наркотици. Религията не оказваше влияние на живота им.“

Един мъж на име Лайънел казва: „Колегите ми мамят и лъжат, че са болни. Религията е нещо, което имат, но не използват — като мебел, която стои само за показ.“

Религията не оказва влияние на морала на повечето хора. Мнозина днес ‘външно проявяват преданост към Бога, но не живеят съответно на силата ѝ’. (2 Тимотей 3:5) Техните религиозни водачи не им дават добър пример, нито духовенството осигурява на паството необходимите библейски съвети относно морала. Не е учудващо, че мнозина смятат, че Бог не се интересува от начина им на живот.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА?

Библията разкрива, че Бог има чувства и че поведението ни е от голямо значение за него. В древността, когато се бунтували срещу Бога, израилтяните ‘го огорчавали’. (Псалм 78:40) От друга страна, когато някой искрено се разкае и промени грешното си поведение, ‘на небето настъпва голяма радост’. (Лука 15:7) Като развиваме признателност за чудесните качества на нашия небесен Баща, любовта ни към Бога ще се засилва и ще ни подтиква да обичаме онова, което той обича, и да мразим онова, което той мрази. (Амос 5:15)

КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ ПРИ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА?

В един американски вестник се казва следното за Свидетелите на Йехова: „[Те] насърчават запазването на здрави семейни връзки и създават полезни и честни граждани.“ Във вестника се добавя: „Техните членове се придържат към строги морални норми. Те са убедени, че пушенето, пиянството, злоупотребата с наркотици, хазартът, безразборните сексуални отношения и хомосексуализмът са навреждащи в духовно отношение практики.“

Дали религиозните водачи помагат на паствата си да живеят според Божиите морални стандарти?

Как опознаването на личността на Бога помага на Свидетелите? Силвия, спомената по–рано, казва: „Измамата е често срещана в областта на здравеопазването. Лесно е да се повлияеш от другите. Но това, че знам как Йехова * гледа на измамата, ми помага да постъпвам правилно. В резултат съм щастлива и имам вътрешен мир.“ Силвия е убедена, че откакто живее според религиозните си ценности, животът ѝ се е подобрил.

^ абз. 9 Според Библията Йехова е името на Бога.