Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Има ли религия, която заслужава твоето доверие?

Има ли религия, която заслужава твоето доверие?

Ако си се разочаровал от дадена религия, може да ти е трудно да се довериш на която и да било друга. Но бъди уверен, че съществува религия, която заслужава доверието ти. Когато бил на земята, Исус събрал група от верни последователи и ги учил да живеят според Божиите стандарти. Все още има искрени последователи на Христос — съвестни личности, които се стремят да спазват християнските принципи. Къде можеш да ги намериш?

Стела, спомената в една от предишните статии, казва: „Най–накрая започнах да изучавам Библията, когато се запознах със Свидетелите на Йехова. Не след дълго разбрах значението на записаното в Йоан 8:32, където четем: ‘Ще знаете истината и истината ще ви освободи.’“

Рей, който също беше споменат по–рано, отбелязва: „От изучаването на Библията със Свидетелите на Йехова разбрах, че Бог не е виновен за човешките страдания. Радвах се да науча, че той обещава скоро да премахне злото, макар че за момента има основателни причини да го допуска.“

Несъмнено не е лесно да плуваме срещу течението на този свят, който запада в морално отношение. Но това е възможно. Мнозина търсят помощ да разберат и да прилагат библейските учения. Затова Свидетелите на Йехова водят безплатни домашни библейски изучавания с милиони хора по целия свят. Всяка седмица големи множества научават какво в действителност учи Библията. В резултат те се приближават до своя Създател и подобряват живота си. *

Попитай Свидетелите на Йехова защо имат доверие на своята религия

Следващия път, когато срещнеш Свидетели на Йехова, ги попитай защо имат доверие на своята религия. Изследвай ученията им и дали поведението им е в съгласие с тях. След това реши за себе си дали съществува религия, на която можеш да се довериш.

^ абз. 5 За повече информация виж книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.