Изход 21:1-36

21  Ето законите, които трябва да им дадеш:+  ‘Ако купиш за роб някой евреин,+ той ще бъде роб шест години, а през седмата година нека си тръгне свободен, без да плаща откуп.+  Ако е дошъл сам, нека си тръгне сам. Ако има жена*, нека и жена му тръгне с него.  Ако неговият господар му даде жена и тя му роди синове или дъщери, тогава жената и нейните деца ще станат притежание на господаря ѝ,+ а той нека си тръгне сам.+  Но ако робът твърдо каже „Обичам господаря си, жена си и синовете си. Не искам да си тръгна свободен“,+  тогава неговият господар нека го заведе пред истинския Бог и нека го изправи до вратата или до стълба на вратата. Там неговият господар да прободе ухото му с шило и той ще му бъде роб през целия си живот.+  И ако някой човек продаде дъщеря си като робиня,+ тя няма да бъде освободена по същия начин, по който бива освободен един роб.  Ако тя не е по волята на господаря си и той не иска да я направи своя наложница*,+ но позволи да бъде откупена, тогава няма право да я продаде на чужд народ, понеже проявява невярност към нея.  И ако я определи за своя син, тогава да постъпи с нея според правата на дъщерите.+ 10  Ако той си вземе друга жена, нека не намалява храната и облеклото за първата+ и нека не я лишава от дължимото в брака.+ 11  Ако той не ѝ осигурява тези три неща, тогава тя е свободна да си тръгне, без да плаща откуп. 12  Който удари човек и той умре, трябва да бъде наказан със смърт.+ 13  Но ако не го е причаквал и истинският Бог допусне това да стане чрез ръката му,+ тогава ще ти определя място, където той може да избяга.+ 14  Ако някой се разгневи толкова силно на ближния си, че го убие коварно,+ трябва да го отведеш, за да бъде убит, дори ако търси закрила при моя олтар.+ 15  И който удари баща си или майка си, трябва да бъде наказан със смърт.+ 16  И който отвлече човек+ и го продаде,+ или в неговите ръце бъде намерен отвлеченият, трябва да бъде наказан със смърт.+ 17  И който проклина баща си или майка си, трябва да бъде наказан със смърт.+ 18  И ако мъже се карат и единият от тях удари своя ближен с камък или с мотика, но той не умре, а легне болен, 19  и ако стане и излиза навън, като се подпира на нещо, тогава онзи, който го е ударил, няма да бъде наказан. Той трябва да плати само за времето, през което този мъж не може да работи, докато не оздравее напълно. 20  И ако някой човек удари с тояга+ своя роб или своята робиня, така че умре под ръката му, той трябва да бъде наказан.+ 21  Но ако робът остане жив един или два дни, господарят му няма да бъде наказан, защото той е негова собственост. 22  И ако мъже се бият помежду си и наранят бременна жена, така че детето+ излезе от нея, но не настъпи смърт, тогава виновникът трябва да плати за нанесената вреда колкото му определи нейният мъж*. И нека да плати чрез съдиите.+ 23  Но ако настъпи смърт, тогава да вземеш душа за душа*,+ 24  око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак,+ 25  изгорено за изгорено, рана за рана, удар за удар.+ 26  И ако някой човек удари окото на своя роб или окото на своята робиня и го ослепи, тогава той трябва да го освободи заради окото му.+ 27  И ако избие зъб на своя роб или зъб на своята робиня, тогава той трябва да освободи роба заради зъба му. 28  И ако един бик прободе мъж или жена, така че човекът умре, нека бикът бъде убит с камъни,+ но месото му да не бъде ядено, и собственикът на бика няма да бъде наказан. 29  Но ако за бика се знае, че има навик да боде, и собственикът му е бил предупреден, но не го е пазил добре, и той убие мъж или жена, нека бикът бъде убит с камъни, а също и собственикът му да бъде наказан със смърт. 30  Ако на собственика на бика бъде определен откуп, той трябва да плати откупа за душата си според колкото му бъде определено.+ 31  Независимо дали бикът е пробол син, или дъщеря, трябва да постъпите със собственика според този закон.+ 32  Ако бикът е пробол роб или робиня, собственикът да плати трийсет сикъла+ на господаря на роба, а бикът да бъде убит с камъни. 33  И ако някой човек отвори яма или ако изкопае яма, без да я покрие, и в нея падне бик или магаре,+ 34  собственикът на ямата трябва да плати за нанесената вреда.+ Нека плати на собственика на животното и мъртвото животно ще бъде негово. 35  И ако бикът на един човек удари бика на друг и той умре, тогава двамата трябва да продадат живия бик и да си разделят стойността, платена за него. И нека си разделят и мъртвия бик.+ 36  Но ако за бика се знае, че има навик да боде, и собственикът не го е пазил добре,+ той трябва да даде обезщетение,+ бик за бик, и мъртвото животно ще бъде негово.

Бележки под линия

Буквално: „Ако е собственик (господар) на жена“.
Виж Би 22:24, бел. под линия.
Буквално: „собственик“, „господар“.
Или: „живот за живот“.