Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Можеш ли да се довериш на религията относно войните?

Можеш ли да се довериш на религията относно войните?

Алберто служил в армията почти десет години. Той разказва: „Свещеникът ни благославяше с думите ‘Бог да е с вас!’. Но си мислех: ‘Отивам да убивам, а Библията казва „Не убивай!“.’“

Рей служил във флота по време на Втората световна война. Веднъж той попитал свещеника: „Вие се качвате на кораба и се молите за победа на войските. Нима и врагът не прави същото?“ Свещеникът отговорил, че Бог действа по мистериозен начин.

Ако подобен отговор не те удовлетворява, не си единственият.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА?

Исус Христос казал, че една от най–важните заповеди, дадени от Бога, е: „Обичай ближния си както себе си.“ (Марко 12:31) Дали Исус ограничил проявата на любов към ближните в зависимост от това къде живеят или от каква националност са? Не. Той казал на учениците си: „Всички ще знаят, че сте мои ученици, ако има любов между вас.“ (Йоан 13:34, 35) Любовта сред Исусовите последователи щяла да бъде толкова забележителна, че щяла да служи като отличителен белег. Те по–скоро щели да бъдат готови да дадат живота си един за друг, отколкото да отнемат живота на някого другиго.

Християните през първи век живеели според думите на Исус. В „Енциклопедия на религиите“ се казва: „Отците на ранната църква, включително Тертулиан и Ориген, твърдят, че християните се въздържали да отнемат човешки живот и водени от този принцип, не участвали в римската войска.“

КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ ПРИ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА?

Тъй като почти във всяка страна има Свидетели на Йехова, някои от тях се оказват от двете страни на военните конфликти. Въпреки това те правят всичко възможно да запазят своя отличителен белег — любовта.

Дали религиозните водачи учат другите да проявяват истинска християнска любов?

Например по време на етническата война между хуту и тутси в Руанда през 1994 г. Свидетелите на Йехова останали напълно неутрални. Свидетели от едното племе укривали свои братя и сестри от другото племе, често с риск за собствения си живот. Когато двама Свидетели от племето хуту, укриващи свои братя от племето тутси, били разкрити, им било казано: „Трябва да умрете, защото помогнахте на тези тутси да избягат.“ За съжаление и двамата Свидетели от племето хуту били убити.

До какъв извод стигаш: Постъпват ли Свидетелите на Йехова в съгласие със заповедта на Исус да проявяват самопожертвувателна любов?