Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Можеш ли да се довериш на религията относно парите?

Можеш ли да се довериш на религията относно парите?

Стела *, майка на няколко деца, редовно ходела на църква. Веднъж тя казала на своя пастор, че иска да научи повече за Библията. Той обаче не откликнал на молбата ѝ и в крайна сметка тя престанала да посещава тази църква. Стела разказва: „Получих писмо от църквата, в което пишеше, че дори да не ходя там, мога да изпращам пари. Помислих си: ‘Те не се интересуват дали посещавам църквата, просто искат парите ми.’“

Анжелина, която винаги е била религиозна, казва: „В моята църква по време на служба три пъти минаваха с поднос и всеки път се очакваше да дадеш нещо. Винаги искаха пари. Мислех си: ‘Тези хора нямат Божия дух.’“

Дали религиозните водачи там, където живееш, използват директни или по–прикрити методи да искат пари? Дали това е в съгласие с Библията?

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА?

Исус, основателят на християнството, казал: „Даром получихте, даром давайте.“ (Матей 10:8) Посланието на Библията е безценно. То трябва да е достъпно за всички.

Как първите християни покривали разходите на сбора?

Всеки давал от средствата си, като се ръководел от следния библейски принцип: „Нека всеки постъпи така, както е решил в сърцето си, и нека това не бъде неохотно или по принуда, защото Бог обича онзи, който дава с радост.“ (2 Коринтяни 9:7) Апостол Павел казал: „Като ви проповядвахме Божията добра новина, работехме ден и нощ, за да не обременим с големи разходи нито един от вас.“ (1 Солунци 2:9) Павел правел шатри, за да се издържа, докато вършел християнската си служба. (Деяния 18:2, 3)

КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ ПРИ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА?

Свидетелите на Йехова обикновено се събират в скромни сгради, наречени Зали на Царството. Как покриват своите разходи? На техните събрания не се минава с поднос, или дискус, нито се събира десятък. Вместо това всеки, който цени духовната програма, може дискретно да пусне дарение в специална кутия в залата.

Как трябва да бъде финансирана една религиозна организация?

Ясно е, че за печатането и транспортирането на това списание са необходими средства. Въпреки това в него няма да видиш търговски реклами и призиви за събиране на пари. Главната цел е разпространението на библейската истина.

До какъв извод стигаш: Дали този начин на покриване на разходите е в съгласие с думите на Исус и с примера на първите християни?

^ абз. 2 Някои от имената в тази поредица от статии са променени.