Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИБЛИЖИ СЕ ДО БОГА

Бог ‘насища сърцата ни’

Бог ‘насища сърцата ни’

Загрижен ли е Йехова за нас, или е безразличен към страданията на хората на земята? Отговорът, който дава Библията, стопля сърцата ни. Бог е загрижен за човешкия род и иска да се радваме на живота. Всеки ден той позволява на хората — дори и на най–неблагодарните — да извличат полза от голямата му доброта. Обърни внимание на думите на апостол Павел. (Прочети Деяния 14:16, 17.)

Обръщайки се към жителите на град Листра, които не служили на Бога, Павел казал: „В миналите поколения [Бог] позволи на всички народи да вървят по своя път, макар че всъщност не преставаше да свидетелства за себе си, като правеше добро — даваше ви дъжд от небето и плодовити времена, насищаше сърцата ви с храна и веселие.“ Какво било значението на тези думи за слушателите на Павел?

Жителите на Листра лесно разбрали колко вярно било казаното от него. Те били земеделци и живеели в плодороден и добре напояван район. Но както им напомнил Павел, Бог бил Източникът на дъжда и „плодовитите времена“. Следователно всеки път, когато прибирали богата реколта и се наслаждавали на вкусно ястие, те извличали полза от Божията доброта.

От думите на Павел към хората от Листра научаваме няколко важни неща за Йехова Бог.

Йехова ни дава право на избор. Забележи, че Йехова позволил на всички народи „да вървят по своя път“. Според един библейски справочник този израз може да се преведе и като „да вървят където поискат“ или „да постъпват така, както смятат за най–добре“. Йехова не принуждава никого да му служи. Той ни е дарил със свободна воля — способността да избираме своя път в живота. (Второзаконие 30:19)

Йехова иска да го опознаем. Павел обяснил: „[Той] не преставаше да свидетелства за себе си.“ В споменатия по–горе справочник се казва, че тази мисъл може да бъде предадена като „той ясно показваше на хората какъв Бог е“. Божиите творения красноречиво свидетелстват за неговите „невидими качества“, включително неговата доброта, мъдрост, сила и любов. (Римляни 1:20) Йехова е разкрил много повече подробности за себе си в Библията. (2 Тимотей 3:16, 17) Нима всичко това не показва, че той иска да го опознаем?

Всеки ден Бог позволява на хората — дори и на най–неблагодарните — да извличат полза от голямата му доброта

Йехова иска да бъдем щастливи. Той ‘насища сърцата ни с храна и веселие’, както казал Павел. Дори грешниците, които не признават Йехова, могат да ядат до насита и до известна степен да постигнат щастие в живота. Но Бог иска да изпитваме истинско и трайно щастие. Това е възможно само ако научим истината за него и живеем според нея. (Псалм 144:15; Матей 5:3)

Всички ние всеки ден извличаме полза от добротата на Йехова. Защо не разбереш как можеш да покажеш благодарността си към Бога, който ‘насища сърцето ти с храна и веселие’?

Предложение за четене на Библията през юли

Деяния 11–28