SASAFUƐ TRANWLƐ'N Novanblu 2015 | ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n niɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n, ɔ kwla bo ɔ nuan.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n niɔn?

Lalafuɛ nun’n, Ɲanmiɛn seli i sufuɛ mun kɛ be kun alɛ. Sanngɛ, Zezi seli sran’m be kɛ be klo be kpɔfuɛ mun. ?Ngue ti ɔ?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Wafa nga Ɲanmiɛn buli alɛ kunlɛ’n Izraɛlifuɛ’m be blɛ su’n

Like nsan ng’ɔ kle kɛ alɛ nga be su kun’n ti Ɲanmiɛn klun su’n.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Wafa nga Ɲanmiɛn buli alɛ kunlɛ’n Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n

Wafa nga Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n w’a kaciman, sanngɛ, sa kun m’ɔ juli’n ɔ kle kɛ ɔ fali ajalɛ uflɛ.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Wafa nga Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n andɛ’n

Ɔ ka kan’n, Ɲanmiɛn bɔbɔ nin sran’m bé wá kún, yɛ be su kunman alɛ kun mlɔnmlɔn.

Kle ɔ wa kan’n i like naan ɔ su Zoova wie

Kɛ amún klé amun mma’m be like’n amun kwla nian Zezi i nzuɛn wafa nsan su.

Kle ɔ wa gbanflɛn annzɛ talua kan’n i like naan ɔ su Zoova wie

?Wafa sɛ yɛ a kwla yo naan kɛ ɔ wa kan’n ɲín’n, w’a su Ɲanmiɛn wie ɔ?

Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn

?Wafa sɛ yɛ Zoova kleli kɛ ɔ klo sran mun ɔn?

?A “klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa”?

Awlo lɔ’n, asɔnun lɔ’n, ɔ nin kɛ á bó jasin fɛ’n, a kwla nanti Zezi i ndɛ’n su.

Ɲanmiɛn Sielɛ’n w’a di afuɛ ya kun

?Ninnge nsan benin yɛ Ɲanmiɛn maan e fa boli jasin fɛ’n niɔn?