Poda 21:1-31

  • Jahowa manogu roha ni raja (1)

  • Na dumenggan sian pelean (3)

  • Marhasil do halak na ringgas (5)

  • Tangihon ma halak na pogos (13)

  • Dang adong bisuk molo maralo tu lomo ni roha ni Jahowa (30)

21  Dos songon aek na mardalan do roha ni sahalak raja di tangan ni Jahowa,+ Ibana do na manottuhon tudia pe lomo ni rohana.+   Tigor do sude dalan ni jolma di rohana sandiri,+Alai Jahowa do na mamareso rohana.*+   Unlomo do roha ni Jahowa tu halak na mangulahon na sittong dohot na mangulahon lomo ni rohanaSian apala tu halak na mangalehon pelean.+   Dosa do ginjang ni roha ni parjahat,Dos do i songon lampu di parjahat i.+   Sai na saut* do sakkap ni halak na ringgas,+Alai na lao marpogos do halak na gumarapus.+   Arta na didapot marhite gabusDos do i songon ombun na hatop mago jala songon jorat ni hamatean.*+   Salpu do parjahat alani hajahatonna,+Ai dang diulahon nasida na sittong.   Dang tigor dalan ni halak na mangulahon dosa,Alai tigor do dalan ni halak na so marsala.+   Tumagon ma tinggal di atap ni jabuSian apala sajabu dohot istri na lomo rohana marbada.*+ 10  Holan hajahaton do na dihalomohon parjahat,+Jala dang asi rohana tu manang na ise pe.+ 11  Molo dihukum pangarehei, gabe marbisuk ma halak na so marpengalaman,Jala molo toktong marsiajar halak na marbisuk, dapotna ma parbinotoan.*+ 12  Diboto Debata do na niulahon ni parjahat dohot keluargana, ai Sittong do Ibana.Dibahen Ibana do marjea halak na jahat i.+ 13  Manang ise na so olo mambege angguk-angguk ni na pogos,Ibana sandiri pe, dang na lao dialusi tikki jou-jou.+ 14  Lehon ma sipsip hadiah, asa unang muruk be sasahalak,+Jala lehon ma silehon-lehon, asa lambok roha ni na muruk. 15  Las do roha ni halak na tigor marroha mangulahon na sittong,+Alai magigi do halak na jahat tu ulaon na sittong. 16  Halak na so olo mamakke bisuk,Na lao dipapungu do ibana rap dohot na mate.+ 17  Na lao marpogos do halak na sai marsonang-sonang,+Jala dang na lao mamora halak na holong rohana tu anggur dohot tu miak. 18  Gabe tobusan do halak na jahat tu halak na tigor marroha,Songon i ma nang penghianat tu halak na mangulahon na sittong.+ 19  Tumagon ma tinggal di padang gurunSian apala tinggal rap dohot istri na lomo rohana marbada* jala mura muruk.+ 20  Adong do arta dohot miak di jabu ni halak na marbisuk,+Alai anggo halak na oto, dipasuda do na adong di ibana.+ 21  Manang ise na marsitutu mangulahon na sittong jala patuduhon holong*Boi do ulahononna na sittong jala dapotna ma hangoluan dohot hasangapon.+ 22  Boi do halak na marbisuk manaluhon kota ni halak na gogoJala boi do diruppakkon ibana benteng na dipangasahon nasida.+ 23  Halak na manjaga pamanganna dohot dilana,Na pasidikkon dirina do ibana sian hasusaan.+ 24  Molo adong halak na gumarapus jala pamalo-malohon,Gabe digoari ma ibana parhata manggang na ginjang marroha jala pamalo-malohon.+ 25  Na lao mate do sigurbak ulu dibahen lomo ni rohana,Ai dang olo ibana karejo.+ 26  Holan na di rohana do na dipikkiri ibana sadari manipat,Alai anggo halak na tigor marroha, dang holit jala olo marbagi.+ 27  Magigi do Debata tu pelean ni halak na jahat,+ Tarlumobi ma molo dilehon pelean i huhut marsakkap na jahat.* 28  Na lao salpu do saksi na margabus+Alai pasti marhasil do halak na paboahon na binegena. 29  Hira na barani do idaon parjahat,+Alai anggo halak na tigor marroha, pos do rohana mangalakka.+ 30  Molo adong bisuk, parbinotoan, dohot poda na maralo tu lomo ni roha ni Jahowa,+ dang boi dohonon i sittong. 31  Diparade do hoda lao marporang,+Alai sian Jahowa do ro haluaon.+

Surat na di toru

Manang “sakkap ni rohana”.
Manang “Parohon laba”.
Manang boi do “songon halak na mangalului hamatean”.
Manang “na sai mardandi”.
Manang “botoonna ma na lao bahenonna”.
Manang “na sai mardandi”.
Manang “holong na manoktong”. Ida di Kamus.
Manang “huhut mangulahon ulaon ni halak na so umboto ila”.