Poda 18:1-24

  • Papulikkon diri dang marbisuk (1)

  • Jahowa songon menara na togu (10)

  • Dang boi arta gabe parlinggoman (11)

  • Hatorangan sian dua halak (17)

  • Na ussolhot sian haha anggi (24)

18  Halak na papulikkon dirina sian na asing, holan lomo ni rohana do na diulahon.Dang olo ibana mangihutton poda na denggan.   Halak na oto dang olo marsiajar manang aha pe sian na asing,Holan hatana do sibegeon.+   Marlea do manang ise na mangulahon na jahat,Jala na lao dipaila do manang ise na mangulahon na so patut.+   Dos songon aek na bagas do hata na nidok ni sasahalak.+ Jala dos songon aek ni sunge na doras do haroro ni bisuk.   Dang denggan mamihak tu halak na jahat+Manang mangabbati halak na tigor marroha mandapot hukum na sittong.+   Parohon parbadaan+ do hata ni halak na oto,Jala hatana do na mambahen ibana naeng attukon ni halak.+   Hancur do halak na oto alani pamanganna,+Jala songon jorat do bibirna di ibana.   Songon siallangon na tabo do hata ni halak na paboa-boahon na so sittong.+Pittor naeng bodduton ni halak do i.+   Manang ise na malas karejoNa marhaha maranggi ma ibana tu pangarampok.+ 10  Dos songon menara na togu do goar ni Jahowa.+ Tusi do marlojong halak na tigor marroha lao marlinggom.*+ 11  Dos songon kota na marbenteng do arta di halak na mamora,Jala di pikkiranna, dos songon tembok partahanan do artana i.+ 12  Na lao marjea do halak na ginjang rohana,+Alai na lao dipasangap do halak na serep marroha.+ 13  Manang ise na mangalehon alus andorang so dibege dope parsoalan na sasittongna,Haotoon do i jala pailahon dirina sandiri.+ 14  Molo togu roha, boi ma manaon na haccit,+Alai dang adong na boi martahan molo mandele.+ 15  Roha na marbisuk mandapot parbinotoan,+Jala pinggol ni halak na pistar mangalului parbinotoan. 16  Molo mangalehon hadiah sasahalak, gabe dalan ma i di ibana,+Dalan lao pajuppang dohot akka halak na sangap. 17  Molo adong parsoalan, songon na sittong do hata ni halak na parjolo mangalu-alu,+Alai molo dung ro alona manukkun,* tarida ma ise na sittong.+ 18  Molo dung dibahen undi, sae ma parsoalan,+Jala sae ma parbadaan ni akka halak na gogo. 19  Ummaol do mambahen mulak roha ni dongan na haccit rohana sian apala manaluhon kota na marbenteng,+Jala adong do parbadaan na posi na dos songon palang ni gerbang ni kota na maol bukkaon.+ 20  Dos songon sipanganon na masuk tu butuha do hata ni sasahalak,+Hilalaonna do na denggan manang na roa alani hatana i. 21  Marhuaso do dila parohon hangoluan dohot hamatean,+Songon dia halak mamakke dilana, laos songon i do upa jaloonna.+ 22  Halak na mandapot istri na burju, dos do songon na mandapot arta,+Jala bahenonna do las roha ni Jahowa.+ 23  Mangelek do halak na pogos tikki makkatai,Alai kasar do halak na mamora tikki makkatai. 24  Adong do dongan na sai naeng mambahen na jahat tu donganna,+Alai adong do dongan na ussolhot sian haha anggi.+

Surat na di toru

As. “lao dipatimbo”. Lapatanna, diangkat lam timbo, tu inganan na so boi didungdung jala na aman.
Manang “mamareso”.