Poda 17:1-28

  • Unang bahen na jahat balos na denggan (13)

  • Lao andorang so balga parbadaan (14)

  • Ale-ale na burju (17)

  • ‘Dos songon ubat do las ni roha’ (22)

  • Na malo manat mandok hatana (27)

17  Dumenggan do mangallang sapponggol roti na koring di jabu na dame+Sian apala mangallang godang sipanganon na tabo di jabu na gok parbadaan.+   Gabe dirajai sahalak parkarejo na marbisuk do anak ni tuanna na pailahon,Dapotan parbagianan do ibana dos songon akka anak ni tuanna i.   Ditutung do perak dohot mas di api asa ias,+Alai Jahowa do na mamareso roha+ ni ganup halak.   Hata na mambahen haccit ni roha do na diparrohahon halak na jahat,Jala akka gabus+ do na ditangihon pangoto-otoi.   Manang ise na mangarehei halak na pogos, na mangaleai Sitoppa ibana do i,+Jala manang ise na marlas ni roha mangida donganna susa, na lao dihukum do ibana.+   Dos songon mahkota do akka pahoppu di halak na matua,Jala natua-tua do na mambahen sangap akka gellengna.   Dang suman halak na oto+ mandok na sittong.* Suang songon i ma, dang patut dokkonon ni pamaretta* hata na so sittong.+   Songon batu na massai arga di nappunasa do hadiah,+Manang tudia pe ibana lao, sai marhasil do ibana bahenonna.+   Halak na marholong ni roha do na olo manalpuhon* hasalaan,+Alai boi do gabe marbada na marale-ale+ molo hasalaan i do na sai dihatai. 10  Unggodang do laba ni sada pissang-pissang tu halak na marbisuk+Sian apala saratus lissing-lissing tu halak na oto.+ 11  Holan naeng mangalo do halak na jahat,Alai disuru do utusan na kejam lao manghukum ibana.+ 12  Tumagon ma pajuppang dohot beruang na mangalului anaknaSian apala manjuppangi halak na oto.+ 13  Molo adong na mambahen na jahat balos ni na denggan,Na lao maringanan nama hajahaton di jabuna.+ 14  Molo dipukka parbadaan dos do i songon na mambukka bendungan,Andorang so balga parbadaan, lao ma ho sian i.+ 15  Manang ise na paluahon halak na jahat manang na mandok halak na tigor marroha marsala,+Magigi do Jahowa mangida i. 16  Aha ma labana molo tolap na oto mangalului bisukHape dang lomo rohana mangalului i?+ 17  Sai dipatudu ale-ale do holong ni roha+Jala songon haha anggi do i tikki masa sitaonon.+ 18  Halak na oto do na olo marsijalangan lao mambahen parjanjianLao manjamini utang ni donganna.+ 19  Manang ise na lomo rohana marbada, pasti do mambahen na sala.+ Jala na mangalului jea do halak na sai marginjang ni roha.*+ 20  Dang na lao marhasil halak na mangoto-otoi,+Jala na lao marjea do siganjang dila. 21  Lungun do roha ni sahalak ama molo oto anakna,Jala dang adong las ni roha ni sahalak ama molo dang marbisuk anakna.+ 22  Dos songon ubat na mambahen malum do las ni roha,+Alai moru do gogo* molo marsak roha.+ 23  Dijalo halak na jahat do sipsip suapLao papeolhon hukum na sittong.+ 24  Sai dipikkiri halak na pistar do songon dia asa marbisuk,Alai holan na marangan-angan do halak na oto.+ 25  Anak na oto mambahen lungun roha ni bapaknaJala mambahen haccit roha ni omakna.+ 26  Dang patut dihukum halak na tigor marroha,Jala dang patut dipukkul halak na sangap. 27  Manat do halak na malo mandok hatana,+Jala hohom do halak na marbisuk.+ 28  Gari halak na oto pe, didok do marbisuk ala sai hohom,Jala halak na so olo makkatai, gabe dietong do halak na mamboto dia na sittong dohot dia na sala.

Surat na di toru

Manang “pejabat”.
Manang “na denggan”.
As. “manutup”.
Manang “halak na mambahen timbo gerbangna”.
Manang “Alai koring do holi-holi”.