Poda 24:1-34

  • Unang late tu na jahat (1)

  • Alani bisuk dipajongjong jabu (3)

  • Nang pe madabu na tigor, hehe do muse (16)

  • Unang balos hajahaton (29)

  • Marpogos do na malas (33, 34)

24  Unang ma late roham tu halak na jahat,Jala unang ma olo ho mardongan tu nasida,+   Ai holan akka na jahat do na di roha ni nasida,Jala holan akka na jahat do na dihatahon nasida.   Alani bisuk do dipajongjong jabu,*+Jala hot do i ala malo na pajongjokkon i.   Alani parbinotoan do gabe godang barang di akka kamarna,Akka barang na arga jala na bagak.+   Marhuaso do halak na marbisuk,+Jala lam marhuaso do halak alani parbinotoan.   Molo marporang ho, ihutton ma poda sian halak na marbisuk,+Jala boi do monang molo godang na mamodai.+   Dang na lao marbisuk* halak na oto,+Jala dang adong sidohononna di gerbang ni kota.   Manang ise na marsakkap mambahen na jahat,Digoari ma ibana sibahen na jahat.+   Parohon dosa do sakkap ni halak na oto,Jala sogo do roha ni halak tu pangarehei.+ 10  Molo metmet roham tikki masa hasusaan,Moru ma gogom. 11  Palua ma akka halak na naeng dipamate,Jala abbati ma asa unang diboan akka halak tu pamotongan.+ 12  Alai molo didokkon ho, “Dang huboto taringot i,” Diboto Debata na mamareso roha do i.+ Diboto Ibana do i, ai diparrohahon Ibana do hoJala balosonna do tu ganup halak hombar tu na niulana.+ 13  Ale anakku, allang ma madu, ai denggan do i.Jala tung manis do dai ni madu asli. 14  Suang songon i ma, denggan do molo marbisuk ho.+ Ai molo marbisuk ho, denggan ma ngolum di ari na naeng ro,Jala saut ma na dipaima-ima roham.+ 15  Unang ma monggop-onggop ho di jonok ni jabu ni halak na tigor marroha lao mambahen na jahat,Unang ma ruppakkon ingananna. 16  Ai nang pe madabu halak na tigor marroha sappe pitu hali, hehe do i muse,+Alai na lao madabu do halak na jahat alani jea, jala dang na lao hehe be i.+ 17  Molo madabu musum, unang ma las roham,Jala molo tartuktuk ibana, unang ma marlas ni roha ho,+ 18  Molo dibahen ho songon i, idaon ni Jahowa do i.Sogo do rohana mangida i, gabe dang muruk be Ibana tu musumi.+ 19  Unang ma jut roham* tu parjahat,Unang ma late roham tu halak na jahat, 20  Ai dang na lao denggan ngolu ni parjahat di ari na naeng ro,+Jala na lao mittop do lampu ni parjahat.+ 21  Ale anakku, habiari ma Jahowa dohot raja.+ Jala unang ma mardongan ho dohot akka pangalo,+ 22  Ai toppu do ro jea tu akka pangalo i.+ Ise ma na mamboto jea na songon dia bahenon ni nasida* tu akka pangalo i?+ 23  On ma na nidok ni akka halak na marbisuk: Dang denggan marpihak tikki mangadili.+ 24  Manang ise na mandok tu halak na jahat, “Halak na tigor marroha do ho,”+ Na lao diburai akka halak do ibana jala dileai akka bangso. 25  Alai na lao marhasil do manang ise na mamissang ibana,+Jala dapotan pasu-pasu ma nasida.+ 26  Molo jujur halak tikki mangalusi, dipasangap* ma ibana.*+ 27  Parade ma akka ulaonmu na di luar, jala pasae ma ulaonmu na di ladang,Dung i pe asa pajongjong jabum.* 28  Unang ma olo ho gabe saksi lao mangalo donganmu molo so boi dipatuduhon ho na sittong na nidokmi.+ Jala unang ma oto-otoi na asing.+ 29  Unang ma dok, “Ikkon bahenokku do tu ibana songon na binahenna i tu au.Ikkon balosokku do pambahenanna i.”+ 30  Mamolus ma au sian ladang ni sigurbak ulu,+Sian porlak anggur ni halak na oto. 31  Huida nungnga tubu be disi ramba-ramba,Nungnga gok be suga-suga,Jala nungnga maruppak be tembokna.+ 32  Huparrohahon ma i jala hupikkiri,Huida ma i jala dapottu ma parsiajaran sian i: 33  Tokkin-tokkin modom, tokkin-tokkin mondok-ondok,Tokkin-tokkin mangaloppit tangan lao peak-peak, 34  Hatop ma annon ho marpogos, gabe songon na hona rampok ma ho.Jala songon na dibuat tentara ma sude artam.+

Surat na di toru

Manang “keluarga”.
Manang “Dang dapotan bisuk na sittong”.
Manang “mohop ate-atem”.
Na nidokna dison, Jahowa dohot raja.
As. “diumma bibirna”.
Manang boi do “Molo dipaboa na sittong, dos songon na mangumma do i”.
Manang “rumah tanggam”.