Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

SUKKUN-SUKKUN 8

Debata do na Mambahen Jolma Susa?

“Dang tarbahen ni Debata na sittong i mangulahon na jahat, Jala dang ulahonon ni Pargogo na So Hatudosan i na sala!”

Job 34:10

“Molo masa sitaonon tu sasahalak, unang ma didok ibana, ‘Debata do na manguji au.’ Ai dang boi ujion Debata marhite na jahat jala dang diuji Ibana manang ise pe.”

Jakobus 1:13

“Pasahat hamu ma sude holso ni rohamuna tu Ibana, ai diparrohahon do hamu.”

1 Petrus 5:7

“Dang na lambat Jahowa pasautton janjina, songon na nidok ni na deba. Sabar do Ibana tu hamu, ala dang lomo rohana diripasson manang ise pe, alai naeng ma sude jolma marhamubaon.”

2 Petrus 3:9