Poda 28:1-28

  • Tangiang na so ditangihon (9)

  • Na mangakkui hasalaanna (13)

  • Halak na naeng hatop mamora (20)

  • Undenggan pissang-pissang sian pujian (23)

  • Dang hurangan halak na burju (27)

28  Lari do halak na jahat hape so adong na mangalele,Alai anggo halak na tigor marroha, barani do songon singa.+   Molo adong akka pangalo di sada luat, gabe jotjot ma margatti pamimpinna,+Alai boi do toktong mamaretta sahalak pamimpin, molo diurupi halak na marbisuk jala na malo ibana.+   Molo adong halak na pogos na mangoto-otoi halak na susa,+Dos ma ibana songon udan na mangaup sude sipanganon.   Dipuji halak na mangalo patik do halak na jahat,Alai sogo do roha ni halak na mangoloi patik tu nasida.+   Dang diattusi halak na jahat dia na tigor,Alai anggo halak na mangalului Jahowa, boi do diattusi saluhutna.+   Tumagon do pogos alai toktong setia,Sian apala halak na mamora alai roa pangalahona.+   Anak na malo do molo dioloi patik,Alai molo mardongan tu halak na mokkus, na pailahon bapakna do i.+   Manang ise na mamora alani bunga ni hepengna na balga,+Na papunguhon hamoraon do ibana tu halak na burju tu akka na pogos.+   Manang ise na so olo mangoloi patik,Magigi do Debata mambege tangiangna.+ 10  Manang ise na mambahen halak na tigor marroha mangulahon na jahat, na lao madabu do ibana tu jorat na binahenna sandiri.+Alai anggo halak na so marsala, dapotna do akka na denggan.+ 11  Sai dirippu na mamora i do na marbisuk ibana,+Alai anggo halak na pogos na patuduhon bisuk, ditanda ibana do ise na mamora i.+ 12  Molo marhuaso halak na tigor marroha, marlas ni roha ma rakyatna,Alai molo halak na jahat do na marhuaso, martabuni ma akka rakyat.+ 13  Manang ise na manabunihon hasalaanna, dang na lao marhasil ibana,+Alai manang ise na mangakkui hasalaanna jala muba, dapotan asi ni roha do ibana.+ 14  Marlas ni roha ma halak na sai manjaga pangalahona,Alai na lao marjea do sijogal rukkung.+ 15  Songon singa na marauang jala songon beruang na mangaroroSongon i ma halak na jahat na mamaretta halak na dangol.+ 16  Pamimpin na so marbisuk, lomo-lomona do mamaretta,+Alai halak na so olo mangoto-otoi lao mandapot uttung, ganjang ma umurna.+ 17  Manang ise na mambunu halak na so marsala, na lao dilele do ibana sahat tu na masuk ibana tu bagasan tanoman.+ Unang ma adong na mangurupi ibana. 18  Na lao malua do halak na so marsala,+Alai na lao toppu do madabu halak na mangoto-otoi.+ 19  Na lao godang do sipanganon ni halak na mangula tanona,Alai na lao marpogos+ do halak na mangalului akka na so marguna. 20  Manang ise na setia, dapotna ma godang pasu-pasu.+Alai manang ise na naeng hatop mamora, pasti mangulahon na sala.+ 21  Dang denggan paimbar-imbarhon jolma.+Alai olo do halak mangulahon na jahat alani sapponggol roti. 22  Halak na marlate ni roha, marsitutu do mangalului hamoraon,Hape dang diboto ibana na lao marpogos do ibana. 23  Manang ise na olo mamissang donganna,+ umholong do roha ni halak tu ibana di ujungna+Sian apala halak na sai mamuji-muji donganna. 24  Manang ise na mangarampok omakna dohot bapakna jala mandok, “Dang sala i,”+ Dongan ni sibahen jea do i.+ 25  Halak na hisap* patubu-tubu parbadaan,Alai halak na marhaposan tu Jahowa denggan do ngoluna.+ 26  Manang ise na mangasahon pikkiranna sandiri, halak na oto do i,+Alai anggo halak na marbisuk, na lao malua do i.+ 27  Manang ise na olo mangurupi na pogos, dang na lao hurangan ibana,+Alai manang ise na so olo mangurupi na pogos, na lao diburai do ibana. 28  Molo marhuaso halak na jahat, martabuni ma akka halak,Alai molo so adong be parjahat, lam godang ma halak na mangulahon na sittong.+

Surat na di toru

Manang boi do “Halak na ginjang rohana”.