Pintor tu konten

Ende Kristen

Putar manang download ma akka rekaman musik ni ende Harajaon na dipakke mamuji Jahowa tikki parpunguan. Rade do muse rekaman paduan soara, orkestra dohot musik iringan.

 

AKKA ENDE

‘Dame na Sian Jahowa’

Sai dilehon Jahowa do dame ni roha tu hita jala dang marnasuda.

AKKA ENDE

‘Dame na Sian Jahowa’

Sai dilehon Jahowa do dame ni roha tu hita jala dang marnasuda.