Pintor tu konten

Pintor tu daftar isi

B14-A

Ukkuran

 • Ukkuran tu Miak, Anggur, dohot Aek

 • Kor (10 bat / 60 hin)

  220 liter

 • Bat (6 hin)

  22 liter

 • Hin (12 log)

  3,67 liter

 • Log (1 ⁄ 12 hin)

  0,31 liter

 • Ukkuran tu Topung, Gandum, dohot Barli

 • Homer (1 kor / 10 epa)

  220 liter

 • Epa (3 sea / 10 omer)

  22 liter

 • Sea (31 ⁄ 3 omer)

  7,33 liter

 • Omer (14 ⁄ 5 kab)

  2,2 liter

 • Kab

  1,22 liter

 • Liter

  1,08 liter

 • Ukkuran Ganjang

 • Bulu na ganjang (6 asta na ganjang)

  3,11 meter

 • Bulu (6 asta)

  2,67 meter

 • Dopa

  1,8 meter

 • Asta na ganjang (7 hali talapak ni tangan)

  51,8 cm / 20,4 inci

 • Asta (2 jokkal / 6 hali talapak ni tangan)

  44,5 cm / 17,5 inci

 • Asta na jeppek

  38 cm / 15 inci

 • 1 Setadi Rom

  1 ⁄ 8 mil Rom=185 meter

 1. 1 Jari-jari (1 ⁄ 4 talapak ni tangan)

  1,85 cm / 0,73 inci

 2. 2 Talapak tangan (4 jari-jari)

  7,4 cm / 2,9 inci

 3. 3 Jokkal (3 hali talapak ni tangan)

  22,2 cm / 8,75 inci