Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitab

Origin and Authenticity

Tövrat, Zəbur və İncilin insan təfəkkürünün məhsulu olduğunu demək olarmı?

Görün Müqəddəs Yazılarda onun özü haqqında nə deyilir.

Müqəddəs Yazıların Allah tərəfindən göndərildiyini nə təsdiq edir?

Müqəddəs Yazıları qələmə alanlar Allah tərəfindən göstəriş aldıqlarını bildirirlər. Bu haqda ətraflı bilmək istəyirsinizmi?

Musa peyğəmbər Müqəddəs Yazıların hansı hissələrini qələmə alıb?

Musa peyğəmbər Müqəddəs Yazıları qələmə alanlardan biri olub. Onların qələmə alınmasında nə qədər insan iştirak edib?

Tövrat, Zəbur və İncil insanlara necə verilib?

Müqəddəs Yazıları qələmə alanlar bunu Allahın göstərişi ilə etdiklərini bildirirlər. Nəyin əsasında buna etibar etmək olar?

Müqəddəs Kitab təhrif olunub?

Qədimi kitab olduğu halda, Müqəddəs Kitabın günümüzə təhrif olunmadan gəlib çatmasına necə əmin ola bilərik?

Müqəddəs Kitab elmə ziddir?

Müqəddəs Kitabda elmi səhvlər var?

Tövrat, Zəbur yəhudilərə, İncil isə xristianlara göndərilib?

Müqəddəs Yazıları qələmə alanlar haradan idilər?

İsa peyğəmbər haqqında yazılanlar nə vaxt qələmə alınıb?

İsa Məsihin Allahın dərgahına aparılmasından İncilin yazılmasına kimi nə qədər vaxt keçmişdi?

Reading and Understanding the Bible

Müqəddəs Kitabı başa düşməkdə mənə nə kömək edə bilər?

Mənşəyinizdən asılı olmayaraq, siz Müqəddəs Kitabı başa düşə bilərsiniz.

Müqəddəs Kitabda ziddiyyətlər varmı?

Müqəddəs Kitabda ziddiyyət kimi görünən parçaları araşdırın və görün müəyyən prinsiplərin tətbiqi sayəsində onlara necə aydınlıq gətirilir.

Allahın sözü kimdir və ya nədir?

Müqəddəs Kitabda bu ifadə birdən çox mənada işlədilir.

Tövrat nədir?

Onu kim yazıb? O, əbədi olaraq qalacaqdı, yoxsa qüvvədən düşəcəkdi?

Prophecy and Symbolism

Peyğəmbərlik nədir?

Allahdan gələn peyğəmbərliklərin hamısı gələcəklə bağlıdır? Həmişə yox.

Müqəddəs Kitabdakı rəqəmlər nəyi bildirir? Numerologiya Müqəddəs Kitaba ziddir?

Müqəddəs Kitabdakı rəqəmlərin bəzi simvolik mənalarını və onların numerologiyadan nə ilə fərqləndiyini öyrənin.

Müqəddəs Kitab xronologiyası 1914-cü il haqda nə deyir?

Daniel 4-cü fəsildəki «yeddi il» haqdakı peyğəmbərlik insan hakimiyyəti üçün ən böhranlı vaxta işarə edir.

«Vəhy» kitabının mənası nədir?

«Vəhy» kitabının özündə deyilir ki, onu oxuyan, başa düşən və yazılanlara əməl edən xoşbəxtdir.

Vəhy 13-cü fəsildəki yeddibaşlı vəhşi heyvan nəyi təmsil edir?

Vəhşi heyvana güc, taxt və böyük hakimiyyət verilib. Müqəddəs Kitab peyğəmbərliyi daha nəyi açıqlayır?

«Vəhy» kitabının 17-ci fəslində sözü gedən al-qırmızı rəngli vəhşi heyvan nədir?

«Vəhy» kitabının 17-ci fəslində adı çəkilən al-qırmızı rəngli vəhşi heyvanın nə olduğunu izah edən altı amil.

666 rəqəminin mənası nədir?

Müqəddəs Kitabda 666 rəqəminin, o cümlədən vəhşi heyvanın nişanının mənası açıqlanır.

Böyük Babil nədir?

Allahın Kəlamında deyilir ki, Böyük Babil həm fahişədir, həm də şəhər.

Odlu göl nədir?

Müqəddəs Kitabda deyilir ki, «Ölüm ilə Məzarın» açarı İsa Məsihdədir. Bəs görəsən odlu gölün də açarı ondadır?

End of the World

Axırzamanın əlamətləri

Müqəddəs Kitabda «dövrün yekunu» və ya dünyanın sonu ilə bağlı əlamətlər və hadisələr yazılıb.

Böyük müsibət nədir?

Axırzamanla bağlı peyğəmbərlikdə deyilir ki, bəşəriyyətdə indiyə qədər görünməmiş bir müsibət olacaq. Nələr baş verəcək?

Armageddon müharibəsi nədir?

«Armageddon» ifadəsi Müqəddəs Kitabda bir dəfə işlənsə də, bu müharibə haqda Müqəddəs Yazılarda müzakirə olunur

Dünyanın sonu nə vaxt gələcək?

Cavabı bilmək Müqəddəs Kitaba əsasən sonun necə olacağını bilməyə kömək edəcək.

Allahın Padşahlığı nələri həyata keçirəcək?

Allahın hökuməti bütün yer üzünü idarə etməyə başlayanda sizi nələr gözlədiyi haqda öyrənin.

Yer üzündə sülh necə bərqərar olacaq?

Allahın Öz Padşahlığı vasitəsilə bütün dünyada sülhü bərqərar edəcəyinə dair verdiyi vədi necə həyata keçirəcəyi barədə öyrənin.

People, Places, and Things

Qabil kiminlə evlənmişdi?

Müqəddəs Kitabda yazılan məlumat sayəsində bu suala qaneedici cavab tapa bilərsiniz.

Əhd sandığı nədir?

Allah qədim israillilərə Əhd sandığını düzəltməyi əmr etmişdi. Onun məqsədi nə idi?

Practical Value

Müqəddəs Kitab mənə ailə səadətinə nail olmağa kömək edə bilərmi?

Müqəddəs Kitabın hikmətli məsləhətləri artıq milyonlarla insanlara ailə səadətinə nail olmağa kömək edib.

Pul problemi və borc — Müqəddəs Kitab kömək edə bilərmi?

Xoşbəxtliyi pulla almaq mümkün deyil, lakin Müqəddəs Kitabın dörd prinsipi sizə pul problemlərinin öhdəsindən gəlməyə kömək edə bilər.

Xroniki xəstəliyi olan adama Müqəddəs Kitabın köməyi dəyə bilərmi?

Bəli! Xroniki xəstəliklə mübarizədə sizə kömək edəcək üç addım barədə öyrənin.

Depressiyadayamsa, Müqəddəs Kitabın mənə köməyi dəyə bilərmi?

Depressiyadayamsa, Müqəddəs Kitabın mənə köməyi dəyə bilərmi?

Din, Allah və ya Müqəddəs Kitab insana həyatdan məmnunluq duymağa kömək edə bilər?

Allahla dostluğun həyatınızı həm indi, həm də gələcəkdə necə yaxşılaşdıra biləcəyi haqda öyrənin.