Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Tövrat, Zəbur yəhudilərə, İncil isə xristianlara göndərilib?

Tövrat, Zəbur yəhudilərə, İncil isə xristianlara göndərilib?

Müqəddəs Yazıların cavabı

Xeyr, bu kitablar hamı üçün göndərilib, çünki Müqəddəs Yazılarda birmənalı şəkildə deyilir ki, hər şeyi yaradan Allah bütün xalqlardan olan insanların Onun yolları ilə getməyini buyurur. Uca Yaradan heç bir xalqı digərindən üstün tutmur. Onun kəlamında deyilir: «Allahımız ayrı-seçkilik etməyən Allahdır, hər xalqın içində Ondan qorxan və saleh həyat sürən adamı xoşlayır» (İncil, Həvarilərin işləri 10:34, 35).