Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Allah

Who Is God?

Allah var?

Müqəddəs Kitabda beş inandırıcı arqument var.

Yehova kimdir?

Allah yalnız israillilərin Allahıdır?

Allahın neçə adı var?

Müqəddəs Yazılarda dəfələrlə Allahın adı çəkilir. Nəyə görə Allahı adı ilə çağırmaq düzgün olardı?

İsa Məsih özünü Allaha bərabər tuturdu?

İsa Məsih heç vaxt özünü Allah bərabər tutmurdu. İncildə buna dair hansı sübutlar var?

Allahın neçə adı var?

İnsanlar düşünə bilər ki, Allahın adı elə «Allah»dır, ya da «El-Şadday», «Yehova-Yire» və ya «Alfa və Omeqa»dır. Allaha necə müraciət etməyimiz nəyə görə vacibdir?

Allahın sadəcə böyük qüvvə olduğunu demək olarmı?

Müqəddəs Yazılarda deyilir ki, hər şeyi Allah Öz qüvvəsi ilə yaradıb. Bəs Allah bizimlə maraqlanırmı?

Allah-Taala hər yerdədir?

Müqəddəs Kitab Allahın hər yerdə olduğunu təsdiq edir? Allahın konkret məskəni olmasına baxmayaraq, Onun şəxsən sizin qeydinizə qaldığına necə əmin ola bilərsiniz?

Allahın harada olduğunu bilmək mümkündürmü?

Müqəddəs Yazılarda Allahın harada olduğu haqda nə deyilir? İsa Məsih Allahın dərgahına qalxıbmı?

Allahı kimsə görüb?

Müqəddəs Kitabın bir yerində «heç kəs Allahı görməyib», digər hissəsində Musa «İsrailin Allahını» görüb deyilir, kitab özü-özünə zidd gedir?

Üç üqnum təliminin Müqəddəs Yazılara hər hansı aidiyyəti varmı?

Bir çox xristian məzhəbləri Uç üqnum təlimini öyrədir. Müqəddəs Yazılarda bu təlim varmı?

Allah-Taala fikrini dəyişə bilər?

Allahın Müqəddəs Kitabda qeyd olunan «Mən dəyişmirəm» və ya «Mən fikrimi dəyişəcəyəm» sözləri özü-özünə zidd getmir?

God’s Will

Allahın mənim üçün olan iradəsi nədən ibarətdir?

Allahın iradəsini öyrənmək üçün sizə xüsusi işarə almaq, yuxu görmək və ya göydən səs eşitmək lazımdırmı? Müqəddəs Kitabın cavabını öyrənin.

Müqəddəs Kitabda iradə azadlığı haqda nə deyilir?

Çoxları alın yazısına inanırlar. Bizim seçimimizin həyatda uğur qazanmağımıza təsiri varmı?

Allah Öz bəndələrinə əzab verirmi?

Heç kim, hətta Allahın rəğbətini qazanan insanlar belə əzab-əziyyətlərdən sığortalanmayıb. Nəyə görə?

Holy Spirit

Müqəddəs ruh nədir?

Allahın Kəlamında müqəddəs ruhun Allahın «əlləri» adlandırılmasının səbəbləri nədir?