Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

İsa peyğəmbər

Who Is Jesus?

İsa Məsihi «Allah» hesab etmək düzgündürmü?

İsa Məsih özünü Allaha tay tuturdumu?

Nəyə görə İsa Məsih Allahın Oğlu adlanır?

Nəyə görə İsa Məsih Allahın Oğlu adlanır?

Məsihin əleyhdarı kimdir?

O gələcək, yoxsa artıq buradadır?

Allahın sözü kimdir və ya nədir?

Müqəddəs Kitabda bu ifadə birdən çox mənada işlədilir.

Baş mələk Mikayıl kimdir?

O həmçinin başqa bir adla da tanınır. Bəlkə də bu ad sənə tanışdır.

Jesus’ Life on Earth

İsa peyğəmbər nə zaman doğulub?

Milad bayramının nəyə görə dekabrın 25-də qeyd edildiyinin səbəbləri haqda öyrənin.

Alimlər İsa peyğəmbəri tarixi şəxsiyyət kimi qəbul edirlərmi?

Alimlər İsa peyğəmbəri real tarixi şəxsiyyət kimi qəbul edirlərmi? Sizi bu sualın cavabını öyrənməyə dəvət edirik.

İncildə İsa peyğəmbər haqda yazılanlar dəyişdirilməyib ki?

İncildə təsvir edilən hadisələrin və tapılmış ən erkən əlyazmaların hansı faktları üzə çıxardığını nəzərdən keçirməyə sizi dəvət edirik.

İsa peyğəmbərin zahiri görünüşü necə olub?

Müqəddəs Kitabda yazılan bəzi məlumatlar peyğəmbərin görünüşü barədə ümumi təsəvvür yaradır.

İsa evli idi? İsanın doğma bacı-qardaşı var idi?

Müqəddəs Kitabda İsanın ailə vəziyyəti barədə konkret heç nə deyilmədiyi üçün biz onun evli olub-olmadığını haradan bilə-bilərik?

İsa peyğəmbər haqqında yazılanlar nə vaxt qələmə alınıb?

İsa Məsihin Allahın dərgahına aparılmasından İncilin yazılmasına kimi nə qədər vaxt keçmişdi?

Jesus’ Death and Resurrection

İsa peyğəmbər nəyin naminə ölüb?

Əksər insanlar qəbul edir ki, İsa peyğəmbərin ölümü bizi əsl həyata qovuşduracaq. Bəs bu necə mümkündür?

İsa Məsih xaç üzərində edam edilib?

Əksər insanlar xaçı məsihçiliyin rəmzi hesab edir. Ondan ibadətdə istifadə etmək düzgündür?

İsa peyğəmbər cismani bədəndə dirilmişdi, yoxsa ruhani?

Müqəddəs Kitabda deyilir ki, İsa ruhani varlıq kimi dirilmişdi. Bəs onda şagirdləri İsa diriləndən sonra onu necə görmüşdülər və ona toxunmuşdular?

Jesus’ Role in God’s Purpose

Nəyə görə İncildə deyilir ki, Allaha dua edərkən İsa Məsihin adını çəkmək lazımdır?

Nəyə görə Allaha duada İsa Məsihin adını çəkməklə onlara ehtiram bəsləmiş oluruq?

Məsihin gəlişi nədir?

Onun zühuru gözlə görünəcək?