Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Etiqad və ibadət

Din

Bütün dinlər eynidir? Hamısı Allaha aparır?

Müqəddəs Kitabda qeyd olunan iki amil bu suallara cavab verir.

Hansısa bir dinin üzvü olmaq şərtdir?

İnsan özü bildiyi kimi Allaha ibadət edə bilər?

Nəyə görə bu qədər çox məsihi məzhəbləri var?

İsa peyğəmbər nəyə görə məsihiliyin əsasını qoymuşdu?

Həqiqi dini necə tapa bilərəm?

Həqiq din hisslərlə müəyyənləşir?

Məsihin əleyhdarı kimdir?

O gələcək, yoxsa artıq buradadır?

Yenidən doğulmaq nə deməkdir?

Sən də məsihi kimi yenidən doğulmusan?

Dua

Allaha yalvarsam, mənə kömək edəcəkmi?

Allah problemlərimizi görürmü?

Nəyə görə dua etməliyəm? Allah mənə cavab verəcəkmi?

Allahın dualarınıza cavab verməsi, əsas etibarilə, özünüzdən asılıdır.

Nə barədə dua etmək olar?

Fikirləşməyin ki, Uca Yaradan problemlərimizə qarşı biganədir.

Nəyə görə İncildə deyilir ki, Allaha dua edərkən İsa Məsihin adını çəkmək lazımdır?

Nəyə görə Allaha duada İsa Məsihin adını çəkməklə onlara ehtiram bəsləmiş oluruq?

Müqəddəslərə dua etmək caizdirmi?

Biz kimə və necə dua etməliyik? Bu haqda ətraflı...

Hansı iki səbəbə görə Allah duaları qəbul etmir?

Bilirsiniz, Allah hansı insanların dualarını qəbul etmir?

Qurtuluş

Xilas nədir?

Necə xilas ola bilərik? Nədən xilas olmuşuq?

İsa peyğəmbər nəyin naminə ölüb?

Əksər insanlar qəbul edir ki, İsa peyğəmbərin ölümü bizi əsl həyata qovuşduracaq. Bəs bu necə mümkündür?

Vəftiz nədir?

İnsan necə və nə vaxt vəftiz olunmalıdır? Vəftiz günahı yuyur? Vəftizlə xaç suyuna salınma arasında hansı fərq var?

Yenidən doğulmaq nə deməkdir?

Sən də məsihi kimi yenidən doğulmusan?

Günah, əfv olunmaq

Günah nədir?

Günahın böyüyü kiçiyi olur?

Bağışlamaq nə deməkdir?

Müqəddəs Kitabda bağışlamağa kömək edən beş addım göstərilir.

Görəsən Allah günahlarımı bağışlayacaq?

Allahın əfvini necə qazana biləcəyimiz haqda Müqəddəs Kitabın nə dediyinə nəzər salın.

«Yeddi ölümcül günah» var?

Bu fikir haradan yaranıb? Ölümə aparan günahla ölümə aparmayan günah arasında fərq nədədir?

Hansı günah bağışlanmır?

Bağışlanmaz günah işlətdiyini necə başa düşə bilərsən?

Müqəddəs Kitabda spirtli içki haqda nə deyilir? İçki içmək günahdır?

Allahın Kəlamında şərabın və digər spirtli içkilərin müsbət tərəfləri vurğulanır.

Qumar oynamaq günahdır?

Müqəddəs Kitabda qumar haqda ətraflı məlumat yoxdursa, Allahın buna dair nöqteyi-nəzərini necə öyrənmək olar?

Religious Practices

Surət və rəmzlərə ibadət etmək düzgündür?

İbadətdə büt və ikonalardan istifadə edib-etməməyimizin Allah üçün bir əhəmiyyəti var?

Məsihilər Şənbəni qeyd etməlidirlər?

Əgər qeyd etmək tələb olunmursa, onda nəyə görə Müqəddəs Kitabda deyilir ki, şənbə əbədi əhddir?