Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Musa peyğəmbər Müqəddəs Yazıların hansı hissələrini qələmə alıb?

Musa peyğəmbər Müqəddəs Yazıların hansı hissələrini qələmə alıb?

Müqəddəs Yazıların cavabı

Allah Musa peyğəmbərə beş hissədən ibarət («Yaradılış», «Çıxış», «Levililər», «Saylar», «Qanunun təkrarı») Tövratı qələmə aldırıb. Eləcə də ehtimal olunur ki, o, Allahın saleh bəndəsi Əyyubdan bəhs edilən «Əyyub» adlı hissəni, eləcə də Zəbur kitabının 90-cı Məzmuru qələmə alıb. Musa peyğəmbər Müqəddəs Yazıların qələmə alınmasında Allahın istifadə etdiyi təxminən 40 nəfərdən biri olub.