Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Əzab-əziyyət

Why So Much Suffering?

Allah Öz bəndələrinə əzab verirmi?

Heç kim, hətta Allahın rəğbətini qazanan insanlar belə əzab-əziyyətlərdən sığortalanmayıb. Nəyə görə?

Çəkdiyimiz bütün əzabların günahkarı Şeytandırmı?

Allahın Kəlamı insanların çəkdiyi əzabların səbəbini açıqlayır.

Təbii fəlakətlər Allahın cəzasıdırmı?

Müqəddəs Yazılarda qələmə alınan Allahın hökmlərinin icrasına xas olan üç amilə nəzər salın.

Nəyə görə Allah Holokostun baş verməsinə yol verdi?

Bir çoxlarını məhəbbətli Allahın pisliklərə nə üçün yol verdiyi sualı narahat edir. Müqəddəs Kitab bu suala qaneedici cavab verir!

Nəyə görə bütün dünyada sülhə nail olmaq bu qədər çətindir?

İnsanların bütün dünyada sülhü bərqərar etmək cəhdləri boşa çıxıb. Bəzi səbəblərə nəzər salın.

Coping With Suffering

Depressiyadayamsa, Müqəddəs Kitabın mənə köməyi dəyə bilərmi?

Depressiyadayamsa, Müqəddəs Kitabın mənə köməyi dəyə bilərmi?

Xroniki xəstəliyi olan adama Müqəddəs Kitabın köməyi dəyə bilərmi?

Bəli! Xroniki xəstəliklə mübarizədə sizə kömək edəcək üç addım barədə öyrənin.

An End to Suffering

Yer üzündə sülh necə bərqərar olacaq?

Allahın Öz Padşahlığı vasitəsilə bütün dünyada sülhü bərqərar edəcəyinə dair verdiyi vədi necə həyata keçirəcəyi barədə öyrənin.

Allahın Padşahlığı nələri həyata keçirəcək?

Allahın hökuməti bütün yer üzünü idarə etməyə başlayanda sizi nələr gözlədiyi haqda öyrənin.