2 Samuele 2:1-32

2  Mme ga diragala morago ga moo gore Dafide a botse Jehofa,+ a re: “A ke tlhatlogele kwa go mongwe wa metse ya Juda?” Foo Jehofa a mo raya a re: “Tlhatloga.” Mme Dafide a tswelela a re: “Ke tla tlhatlogela kae?” Mme a re: “Kwa Heberone.”+  Ka jalo Dafide a tlhatlogela gone le basadi ba gagwe ba babedi, Ahinoame+ wa Mojesereele le Abigaile+ mosadi wa ga Nabale wa Mokaremele.  Mme Dafide a tlhatloga le banna+ ba ba neng ba na le ene, mongwe le mongwe a na le ba ntlo ya gagwe; mme ba nna mo metseng ya karolo ya naga ya Heberone.  Go tswa foo banna ba Juda+ ba tla go tlotsa+ Dafide koo jaaka kgosi ya ntlo ya Juda.+ Mme ba tla go bolelela Dafide, ba re: “Banna ba Jabeshe-gileade ke bone ba ba neng ba fitlha Saulo.”  Ka gone Dafide a romela barongwa kwa banneng ba Jabeshe-gileade+ mme a ba raya a re: “A Jehofa+ a lo segofatse, ka gonne lo diretse Saulo morena wa lona bopelonomi jono jwa lorato,+ ka gonne lo mo fitlhile.+  Mme jaanong e kete Jehofa a ka lo direla bopelonomi jwa lorato+ le boikanyegi, mme le nna ke tla lo direla molemo ono ka gonne lo dirile selo se.+  Mme jaanong a diatla tsa lona di inonotshe mme lo itshupe lo le banna ba ba diganka,+ ka gonne morena wa lona Saulo o sule, mme ke nna yo ke tloditsweng ke ba ntlo ya Juda gore ke nne kgosi+ ya bone.”  Mme Abenere+ morwa Nere molaodi wa masole a e neng e le a ga Saulo, o ne a tsaya Ishe-boshethe,+ morwa Saulo, mme a mo kgabagantshetsa kwa Mahanaime,+  mme a mo dira kgosi ya Gileade+ le Baashura le Jesereele le ya Eferaime le Benjamine le ya Iseraele, yotlhe fela. 10  Ishe-boshethe, morwa Saulo, o ne a na le dingwaga di le masome a manè fa a nna kgosi ya Iseraele, mme a busa e le kgosi dingwaga di le pedi. Ba ntlo ya Juda+ ke bone fela ba neng ba itshupa e le balatedi ba ga Dafide. 11  Mme palo ya malatsi a Dafide a neng a nna kgosi ya ntlo ya Juda kwa Heberone ka one e ne ya nna dingwaga di le supa le dikgwedi di le thataro.+ 12  Fa nako e ntse e tsamaya Abenere morwa Nere le batlhanka ba ga Ishe-boshethe, morwa Saulo, ba tswa mo Mahanaime+ ba ya kwa Gibeone.+ 13  Mme Joabe+ morwa Seruia+ le batlhanka ba ga Dafide, ba ne ba tswa mme moragonyana ba kopana fa mogobeng wa Gibeone; mme ba tswelela ba ntse, bano kafa letlhakoreng leno la mogobe mme bale kafa letlhakoreng lele la mogobe. 14  La bofelo Abenere a raya Joabe a re: “Tsweetswee a makau a eme, mme a a lwantshane fa pele ga rona.” Foo Joabe a re: “A a eme.” 15  Ka jalo a ema mme a kgabaganya ka palo, a le lesome le bobedi e le a ga Benjamine le Ishe-boshethe,+ morwa Saulo, mme a le lesome le bobedi a tswa mo batlhankeng ba ga Dafide. 16  Mme a simolola go tshwarana ka ditlhogo, tšhaka ya mongwe le mongwe e le mo letlhakoreng la yo mongwe, mo ba neng ba wa mmogo. Mme lefelo leo la bidiwa Helekathe-hasurime, o o kwa Gibeone.+ 17  Mme tlhabano ya nna thata mo go feteletseng mo letsatsing leo, mme la bofelo Abenere+ le banna ba Iseraele ba ne ba fenngwa fa pele ga batlhanka ba ga Dafide. 18  Jaanong bomorwa Seruia+ ba bararo ba bo ba le foo, Joabe+ le Abishai+ le Asahele;+ mme Asahele o ne a le dinao di bofefo, jaaka nngwe ya ditshephe+ tse di mo nageng e e bulegileng. 19  Mme Asahele a lelekisa Abenere, mme a se ka a sekamela go ya kafa mojeng kgotsa kafa molemeng mo go saleng Abenere morago. 20  Fa nako e ntse e tsamaya Abenere a leba kwa morago ga gagwe mme a re: “A ke wena, Asahele?” ene a re: “Ke nna.” 21  Foo Abenere a mo raya a re: “Fapogela kafa mojeng kgotsa kafa molemeng o tshware lengwe la makau go nna la gago mme o tseye se o se le apolang+ go nna sa gago.” Mme Asahele o ne a sa batle go fapoga mo go mo saleng morago. 22  Ka jalo Abenere a raya Asahele gape a re: “Fapoga mo go ntshaleng morago. Ke ka ntlha yang fa ke tshwanetse go go itaya ka go latlhela fa fatshe?+ Foo ke tla tsholeletsa Joabe morwarrago sefatlhego jang? 23  Mme a nna a gana go fapoga; mme Abenere a mo itaya mo mpeng ka matshwaro a lerumo, mo lerumo le neng la phunyeletsa mokwatla wa gagwe;+ a ba a wela gone foo a swela fa a neng a le teng. Mme ga diragala gore botlhe ba ba neng ba tla mo lefelong le Asahele a neng a wetse mo go lone a ba a swela mo go lone ba fitlhe ba eme.+ 24  Mme Joabe le Abishai ba lelekisa Abenere. Fa letsatsi le phirima ba ne ba tla mo thoteng ya Ama, e e fa pele ga Gia mo tseleng e e yang kwa nageng ya Gibeone.+ 25  Mme bomorwa Benjamine ba phuthega mmogo kafa morago ga ga Abenere, mme ba nna setlhopha se le sengwe fela ba bo ba nna ba eme mo godimo ga thota nngwe. 26  Mme Abenere a simolola go biletsa kwa go Joabe a re: “A tšhaka e tla ja+ ka bosakhutleng? A tota ga o itse gore la bofelo+ go tla nna botlhoko? E tla nna lobaka lo lo kae, he, pele o bolelela batho gore ba boele morago mo go saleng bomorwarraabone+ morago?” 27  Foo Joabe a re: “Jaaka Modimo wa boammaaruri a tshedile,+ fa o ka bo o sa bua,+ batho ba ne ba tla busiwa fela mo mosong, mongwe le mongwe mo go saleng morwarraagwe morago.” 28  Jaanong Joabe a letsa lonaka,+ mme batho botlhe ba ema mme ba se ka ba tlhola ba tswelela go lelekisa Iseraele, e bile ga ba a ka ba tlhola ba simolola tlhabano sesha. 29  Mme Abenere le banna ba gagwe, ba ne ba gwanta go ralala Areba+ bosigo joo jotlhe mme ba kgabaganya Joredane+ ba gwanta go ralala lengope lotlhe mme la bofelo ba goroga kwa Mahanaime.+ 30  Mme Joabe ene, o ne a boa mo go saleng Abenere morago mme a simolola go phutha batho botlhe mmogo. Mme go ne go tlhaela banna ba le lesomerobongwe le Asahele mo batlhankeng ba ga Dafide. 31  Mme batlhanka ba ga Dafide bone, ba ne ba kgemethile ba ga Benjamine le ba banna ba ga Abenere—go ne go sule+ banna ba le makgolo a le mararo le masome a le marataro. 32  Mme ba tsaya Asahele+ ba mo fitlha mo lefelong la go fitlhela la ga rraagwe,+ le le kwa Bethelehema.+ Foo Joabe le banna ba gagwe ba tswelela ba gwanta bosigo jotlhe, mme ba tlhabelwa ke letsatsi ba le kwa Heberone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase