2 Samuele 17:1-29

17  Mme Ahitofele a raya Abesalome a re: “Tsweetswee, mma ke tlhophe banna ba le dikete di le lesome le bobedi mme ke nanoge ke lelekise Dafide bosigo+ jono.  Mme ke tla mo wela a lapile e bile a le bokoa mo diatleng tsoopedi,+ mme ruri ke tla mo roromisa; mme batho botlhe ba ba nang le ene ba tla tshaba, mme ruri ke tla tlhaba kgosi e le yosi.+  Mma ke busetse batho botlhe kwa go wena. Monna yo o mmatlang o lekana le go boa ga batho botlhe; mme batho botlhe ba tla nna mo kagisong.”  Mme lefoko leno la bo le siame tota mo matlhong a ga Abesalome+ le mo matlhong a banna botlhe ba bagolwane ba Iseraele.  Le fa go ntse jalo, Abesalome a re: “Tsweetswee, bitsa le Hushai+ wa Moareka, mme re utlwe se se mo molomong wa gagwe, wa gagwe tota.”  Ka jalo Hushai a tsena kwa go Abesalome. Foo Abesalome a mo raya a re: “Ahitofele o buile jaana. A re dire kafa lefokong la gagwe? Fa go sa nna jalo, wena bua.”  Foo Hushai a raya Abesalome a re: “Kgakololo e Ahitofele a gakolotseng ka yone ga e molemo mo lekgetlong leno!”+  Mme Hushai a tswelela a re: “Wena ka bowena o itse rrago le banna ba gagwe, gore ba thata,+ mme ba moya o bogalaka,+ jaaka bera e namagadi e e latlhegetsweng ke bana ba yone mo nageng;+ mme rrago ke motlhabani,+ mme ga a kitla a lala bosigo le batho.  Bona! Jaanong o iphitlhile+ mo go nngwe ya dikhuti kgotsa mo go lengwe la mafelo a mangwe; mme ruri go tla diragala gore, fela fa a ba wela kwa tshimologong, yo o utlwang ka gone ruri o tla utlwa a bo a re, ‘Batho ba ba setseng Abesalome morago ba fentswe!’ 10  Tota le monna yo o seganka yo pelo ya gagwe e tshwanang le pelo ya tau+ ruri o tla nolofala ka ntlha ya bokoa;+ gonne Iseraele yotlhe e a itse gore rrago ke monna yo o thata mme le banna ba ba diganka+ ba ba nang le ene+ ba ntse jalo. 11  Nna ka bonna ke gakolola ke re: A Iseraele yotlhe e phuthelwe kwa go wena, go tloga kwa Dana go ya kwa Beere-sheba,+ ba le kana ka moshawa o o fa lewatleng ka bontsi,+ le wena ka nosi o ye tlhabanong.+ 12  Mme re mo tlhasele mo go lengwe la mafelo a ruri a ka fitlhelwang mo go one,+ mme rona ka borona re tla mo wela fela jaaka monyo+ o wela mo lefatsheng; mme ruri ga go kitla go sala le fa e le a le mongwe mo go ene le banna botlhe ba ba nang le ene. 13  Mme fa a ka tsena kwa motseng mongwe, Iseraele yotlhe e tla tshola megala go ya kwa motseng oo, mme ruri re tla o gogela kwa mokgatšheng o o phothoselang, go fitlha go sa fitlhelwe le fa e le letlapana le le borethe+ teng.” 14  Foo Abesalome le banna botlhe ba Iseraele ba re: “Kgakololo ya ga Hushai wa Moareka e botoka+ go na le kgakololo ya ga Ahitofele!” Mme Jehofa ka boene o ne a laetse+ gore kgakololo+ ya ga Ahitofele e kgorelediwe le fa e le molemo,+ gore Jehofa a tlise masetlapelo+ mo go Abesalome. 15  Moragonyana Hushai a raya Sadoke+ le Abiathare baperesiti a re: “Ahitofele o ne a gakolola Abesalome le banna ba bagolwane ba Iseraele jaana le jaana; mme nna ke ne ka gakolola jaana le jaana. 16  Mme jaanong romelang ka bofefo lo bolelele Dafide,+ lo re, ‘O se ka wa lala mo mabaleng a a sekaka a naga bosigong jono, mme ruri o tshwanetse go kgabaganya,+ e se re kgotsa kgosi le batho botlhe ba ba nang le yone ba komediwa.’”+ 17  Fa Jonathane+ le Ahimaase+ ba ne ba eme kwa Ene-rogele,+ lelata lengwe le ne la tswa la ya go ba bolelela. Ka jalo ba ne ba tswa ba tsamaya, e re ka ba ne ba tshwanetse go bolelela Kgosi Dafide; gonne ba ne ba sa kgone go bonala fa ba tsena mo motseng. 18  Le fa go ntse jalo, lekau lengwe le ne la ba bona mme la bolelela Abesalome. Ka jalo boobabedi ba ne ba tswa ka bofefo mme ba tla mo ntlong ya monna mongwe kwa Bahurime,+ yo o neng a na le sediba mo lolwapeng lwa gagwe; mme ba tsena mo go sone. 19  Morago ga moo mosadi a tsaya sesiro a se tsharolola mo godimo ga sediba mme a koelela ditlhaka tse di tlhobotsweng mo go sone; mme ga se ka ga itsewe sepe ka gone. 20  Jaanong batlhanka ba ga Abesalome ba tla kwa mosading kwa ntlong ya gagwe ba re: “Ahimaase le Jonathane ba kae?” Foo mosadi yoo a ba raya a re: “Ba fetile fano ba ya kwa metsing.”+ Jalo ba nna ba batla, mme ba se ka ba ba bona, ka jalo ba boela kwa Jerusalema. 21  Mme ga diragala gore fa ba sena go tsamaya foo ba tlhatloga ba tswa mo sedibeng mme ba tsamaya ba ya go bolelela Kgosi Dafide mme ba raya Dafide ba re: “Nanogang mme lo kgabaganye fa metsing ka bofefo; gonne Ahitofele o gakolotse+ jaana kgatlhanong le lona.” 22  Ka yone nako eo Dafide a nanoga le batho botlhe ba ba neng ba na le ene, mme ba nna ba kgabaganya Joredane go fitlha go nna lesedi+ mo mosong, go fitlha go se na le fa e le a le mongwe yo o neng a sa kgabaganya Joredane. 23  Mme Ahitofele ene, a bona gore kgakololo ya gagwe e ne e sa dirisiwa,+ mme a belesa esele a nanoga a ya kwa ntlong ya gagwe kwa motseng+ wa gagabo. Foo a naya ba ntlo ya gagwe+ ditaelo a ba a ikgama+ mme a swa+ fela jalo. Ka jalo o ne a fitlhwa+ mo lefelong la go fitlhela la borraagwemogologolwane. 24  Mme Dafide ene, o ne a tla kwa Mahanaime,+ mme Abesalome ene a kgabaganya Joredane, ene le banna botlhe ba Iseraele ba na le ene. 25  Mme Amasa+ ya nna ene Abesalome a mmayang mo boemong jwa ga Joabe+ gore a okamele masole; mme Amasa e ne e le morwa monna mongwe yo leina la gagwe e neng e le Ithera+ wa Moiseraele, yo o neng a robala le Abigaile+ morwadia Nahashe, kgaitsadie Seruia, mmaagwe Joabe. 26  Mme Iseraele le Abesalome ba thibelela mo lefatsheng la Gileade.+ 27  Mme ga diragala gore, fela fa Dafide a sena go tla mo Mahanaime, Shobi morwa Nahashe wa kwa Raba+ wa bomorwa Amona,+ le Makire+ morwa Amiele+ wa kwa Lo-debare, le Barisilai+ wa Mogileade wa kwa Rogelime+ 28  ba tlisa malao le megotšwana, le dijana tsa mmopi wa letsopa, le korong le barele le bupi+ le dijo tsa ditlhaka tse di gadikilweng+ le dinawa tse dikima+ le dilentele+ le dijo tsa ditlhaka tse di omisitsweng; 29  le tswina ya dinotshe+ le botoro+ le dinku le madila a dikgomo ba di tlisa gore Dafide le batho ba ba neng ba na le ene ba je,+ gonne ba ne ba re: “Batho ba tshwerwe ke tlala e bile ba lapile le go nyorwa kwa nageng.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase