2 Samuele 3:1-39

3  Mme ntwa fa gare ga ntlo ya ga Saulo le ntlo ya ga Dafide ya tswelela lobaka lo loleele;+ Dafide a nna a nonofela pele,+ mme ntlo ya ga Saulo ya nna ya tswelela pele+ go koafala.  Fa go sa ntse go ntse jalo, Dafide a tsholelwa bana ba basimane+ kwa Heberone,+ mme leitibolo la gagwe e ne ya nna Amenone+ ka Ahinoame+ mosadi wa Mojesereele.  Mme wa bobedi e ne e le Kileabe+ ka Abigaile+ mosadi wa ga Nabale wa Mokaremele, mme wa boraro e ne e le Abesalome+ morwa Maaka morwadia Talemai+ kgosi ya Geshure.  Mme wa bonè e ne e le Adonija+ morwa Hagithe,+ wa botlhano e le Shefatia+ morwa Abitale.  Mme wa borataro e ne e le Ithereame+ ka Egela, mosadi wa ga Dafide. Bano ke bone ba ba neng ba tsholelwa Dafide kwa Heberone.  Mme ga diragala gore fa ntwa e e fa gare ga ntlo ya ga Saulo le ntlo ya ga Dafide e ntse e tswelela, Abenere+ ene a bo a ntse a nonotsha boemo jwa gagwe mo ntlong ya ga Saulo a sa kgaotse.  Jaanong Saulo o ne a nnile le mogadingwana yo leina la gagwe e neng e le Risepa,+ morwadia Aia.+ Moragonyana Ishe-boshethe+ a raya Abenere a re: “Ke ka ntlha yang fa o ne o robala le mogadingwana+ wa ga rre?”  Mme Abenere a galefela+ mafoko a ga Ishe-boshethe thata a ba a tswelela a re: “A ke tlhogo ya ntša+ ya Juda nna? Gompieno ke ntse ke direla ntlo ya ga Saulo rrago bopelonomi jwa lorato, le bomorwarraagwe le ditsala tsa gagwe ka esi, mme ga ke a letla gore o iphitlhele o le mo seatleng sa ga Dafide; mme le fa go ntse jalo gompieno o ntshekisetsa tlolo malebana le mosadi.  A Modimo a direle Abenere jalo a bo a oketse,+ fa e le gore fela jaaka Jehofa a ikanetse Dafide,+ ga ke na go mo direla ka tsela e e ntseng jalo, 10  gore ke fuduse bogosi mo ntlong ya ga Saulo mme ke tlhomamise setulo sa bogosi sa ga Dafide mo Iseraele le mo Juda go tswa kwa Dana go ya kwa Beere-sheba.”+ 11  Mme a se ka a kgona go fetola Abenere ka lefoko le le lengwe gape ka ntlha ya go mmoifa.+ 12  Ka jalo Abenere a romela barongwa kwa go Dafide gone fela foo, a re: “Lefatshe ke la ga mang?” a ba a oketsa a re: “A ko o dire kgolagano ya gago le nna, mme bona! seatla sa me se tla bo se na le wena go retolosetsa Iseraele+ yotlhe kwa go wena.” 13  Foo a re: “Go siame! Nna ka bonna ke tla dira kgolagano le wena. Mme go na le selo se le sengwe fela se ke se kopang mo go wena, ka re, ‘O ka se ka wa bona sefatlhego sa me+ fa sa ntlha o sa tlise Mikale,+ morwadia Saulo, fa o tla go bona sefatlhego sa me.’” 14  Mo godimo ga moo, Dafide a romela barongwa kwa go Ishe-boshethe,+ morwa Saulo, a re: “A ko o nneele Mikale mosadi wa me, yo ke neng ka mmeelela ka matlalo a bonna a le lekgolo+ a Bafilisitia.” 15  Ka jalo Ishe-boshethe a roma mme a mo tsaya mo monneng wa gagwe, Palatiele+ morwa Laishe. 16  Mme monna wa gagwe a nna a tsamaya le ene, a lela fa a ntse a tsamaya fa morago ga gagwe go ya go fitlha kwa Bahurime.+ Foo Abenere a mo raya a re: “Tsamaya, boa!” Foo a boa. 17  Fa go sa ntse go ntse jalo Abenere o ne a nnile le puisano le banna ba bagolwane ba Iseraele, a re: “Maabane le mo nakong e e fetileng+ lo ne lwa itshupa lo batla Dafide a nna kgosi ya lona. 18  Mme jaanong tsayang kgato, gonne Jehofa ka boene o ne a raya Dafide a re, ‘Ka seatla sa ga Dafide+ motlhanka wa me ke tla boloka batho ba me Iseraele mo seatleng sa Bafilisitia le mo seatleng sa baba ba bone botlhe.’” 19  Mme Abenere a bua le mo ditsebeng tsa ga Benjamine,+ morago ga foo Abenere a ya go bua le mo ditsebeng tsa ga Dafide kwa Heberone sotlhe se se neng se le molemo mo matlhong a Iseraele le mo matlhong a ntlo yotlhe ya ga Benjamine. 20  E rile Abenere a tla mo go Dafide kwa Heberone, a na le banna ba le masome a mabedi, Dafide a direla Abenere le banna ba ba neng ba na le ene modiro.+ 21  Foo Abenere a raya Dafide a re: “Mma ke nanoge ke ye go phuthela Iseraele yotlhe kwa moreneng wa me kgosi, gore ba dire kgolagano le wena, mme ruri o tla nna kgosi ya sotlhe se moya wa gago o se eletsang.”+ Ka jalo Dafide a naya Abenere tsela, mme a tsena mo tseleng ka kagiso.+ 22  Mme bonang, batlhanka ba ga Dafide le Joabe ba bo ba tswa tlhaselong nngwe, mme thopo+ e ba neng ba tla le yone e ne e le ntsi. Mme Abenere ene, o ne a se na le Dafide kwa Heberone, gonne o ne a mo neile tsela, e bile o ne a le mo tseleng ka kagiso. 23  Mme Joabe+ le masole otlhe a a neng a na le ene ba tsena, mme jaanong ba begela Joabe, ba re: “Abenere+ morwa Nere+ o ne a tla kwa kgosing, mme ya mo naya tsela, mme o mo tseleng ka kagiso.” 24  Ka jalo Joabe a tsena kwa kgosing mme a re: “O dirileng?+ Bona! Abenere o tlile mo go wena. Ke ka ntlha yang fa o ne o mo naya tsela gore a tsamaye ka katlego? 25  O itse Abenere morwa Nere sentle, gore o ne a tlile go go tsietsa le gore a itse go tswa ga gago le go tsena ga gago+ le gore a itse sengwe le sengwe se o se dirang.”+ 26  Foo Joabe a tswa fa go Dafide mme a romela barongwa gore ba sale Abenere morago, mme ba dira gore a boe+ fa mogobeng wa Sira; mme Dafide ka boene o ne a sa itse ka gone. 27  E rile Abenere a boela kwa Heberone,+ Joabe jaanong a mo gogela fa thoko mo teng ga kgoro gore a buele le ene kwa tlase.+ Le fa go ntse jalo, a mo tlhaba mo mpeng+ teng koo, mo o neng a swa ka ntlha ya madi a ga Asahele+ morwarraagwe. 28  E rile Dafide a utlwa ka gone morago ga moo, a akofa a re: “Nna le bogosi jwa me, kafa ponong ya ga Jehofa, ga re na molato ka bosakhutleng ka molato wa madi+ a ga Abenere morwa Nere. 29  A o boele mo tlhogong+ ya ga Joabe le mo ntlong yotlhe ya ga rraagwe, mme a go se ka ga fedisiwa mo ntlong ya ga Joabe monna+ yo o nang le keleketlo+ kgotsa molepero+ kgotsa monna yo o tshwarang thobane ya selogi e e dikologang+ ka bofefo kgotsa yo o wang ka tšhaka kgotsa yo o tlhokang senkgwe!”+ 30  Mme Joabe le Abishai+ morwarraagwe, ba ne ba bolaya Abenere+ ka ntlha ya go bo a ne a bolaile Asahele morwarraabone kwa Gibeone mo tlhabanong.+ 31  Mme Dafide a raya Joabe le batho botlhe ba ba neng ba na le ene a re: “Gagoganyang diaparo tsa lona+ lo bo lo ipofe ka letsela la kgetsi+ mme lo lele fa pele ga ga Abenere.” Le Kgosi Dafide tota o ne a tsamaya fa morago ga sekanamelo. 32  Mme ba fitlha Abenere kwa Heberone; mme kgosi ya simolola go tsholetsa lentswe la yone ya lela kwa lefelong la ga Abenere la go fitlhela, le batho botlhe ba simolola go lela.+ 33  Mme kgosi ya opelela Abenere e re:“A Abenere o tshwanetse go swa loso lwa motho yo o se nang tlhaloganyo?+ 34  Diatla tsa gago e ne e se tse di bofilweng,+Le dinao tsa gago di ne di sa tsenngwa mo mehiring ya kgotlho.+O ole jaaka mongwe yo o wang fa pele ga bomorwa tshiamololo.”+Foo batho botlhe ba mo lelela+ gape. 35  Moragonyana batho botlhe ba ne ba tla go naya Dafide senkgwe+ sa kgomotso e sa ntse e le ka lone letsatsi leo, mme Dafide a ikana, a re: “A Modimo a ntirele jalo+ a bo a oketse, fa e ka re letsatsi le ise le phirime+ ka utlwa senkgwe kgotsa le fa e le eng fela!” 36  Mme batlho botlhe ba ela tlhoko, mme ga bo go le molemo mo matlhong a bone. Jaaka sengwe le sengwe se kgosi e neng e se dira, se ne se le molemo mo matlhong a batho botlhe.+ 37  Mme batho botlhe le Iseraele yotlhe ba itse mo letsatsing leo gore go ne go sa tswa mo kgosing gore Abenere morwa Nere a bolawe.+ 38  Mme kgosi ya tswelela ya raya batlhanka ba yone ya re: “A ga lo itse gore mo letsatsing leno go ole kgosana le monna yo mogolo mo Iseraele?+ 39  Mme nna gompieno ke bokoa le fa ke tloditswe+ go nna kgosi, mme banna bano, bomorwa Seruia,+ ba maatla thata mo go nna.+ E kete Jehofa a ka duela modiri wa se se bosula go ya ka bosula jwa gagwe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase