2 Samuele 13:1-39

13  Mme ga diragala gore morago ga dilo tseo Abesalome+ morwa Dafide a bo a na le kgaitsadie yo montle yo leina la gagwe e neng e le Tamare,+ mme Amenone+ morwa Dafide a mo rata.+  Mme go ne go tshwenya Amenone thata mo o neng a simolola go bobola+ ka ntlha ya ga Tamare kgaitsadie, ka gonne o ne a le kgarebane, mme go ne go le thata mo matlhong a ga Amenone go mo dira sepe gotlhelele.+  Jaanong Amenone o ne a na le tsala e leina la yone e neng e le Jehonadabe,+ morwa Shimee,+ morwarraagwe Dafide; mme Jehonadabe e ne e le monna yo o botlhale thata.  Ka jalo a mo raya a re: “Ke ka ntlha yang fa wena, morwa kgosi, o hutsafetse jaana, moso le moso? A ga o kitla o mpolelela?”+ Foo Amenone a mo raya a re: “Ke rata+ Tamare kgaitsadie+ Abesalome morwarre.”  Foo Jehonadabe a mo raya a re: “Rapama mo bolaong jwa gago mme o itire yo o bobolang.+ Mme ruri rrago o tla tla go go bona, mme o mo reye o re, ‘Tsweetswee, a Tamare kgaitsadiake a tsene mme a nneye senkgwe jaaka molwetse, mme a ntirele senkgwe sa kgomotso fa pele ga matlho a me gore ke se bone, mme ke tla jela mo seatleng sa gagwe.’”+  Ka gone Amenone a rapama a itira yo o bobolang,+ ka jalo kgosi ya tsena e tlile go mmona. Foo Amenone a raya kgosi a re: “Tsweetswee, a Tamare kgaitsadiake a tsene mme a bese dikuku di le pedi tse di bopegileng jaaka pelo fa pele ga matlho a me, gore ke tle ke jele senkgwe jaaka molwetse mo seatleng sa gagwe.”  Foo Dafide a roma kwa go Tamare kwa ntlong, a re: “Tsweetswee, ya kwa ntlong ya ga Amenone kgaitsadio o mo direle senkgwe sa kgomotso.”  Ka jalo Tamare a ya kwa ntlong ya ga Amenone+ kgaitsadie a ntse a rapame. Foo a tsaya tlhama ya bupi a e duba mme a dira dikuku fa pele ga matlho a gagwe mme a apaya dikuku tse di bopegileng jaaka pelo.  La bofelo a tsaya pane e e boteng mme a e tshololela fa pele ga gagwe, mme Amenone a gana go ja a re: “Ntshang mongwe le mongwe fa go nna!”+ Foo mongwe le mongwe a tswa fa go ene. 10  Jaanong Amenone a raya Tamare a re: “Tlisa senkgwe sa kgomotso mo phaposing e e kwa teng, gore ke tle ke se jele mo seatleng sa gago jaaka molwetse.” Ka jalo Tamare a tsaya dikuku tse di bopegileng jaaka pelo tse a neng a di dirile mme a di tlisa kwa go Amenone kgaitsadie kwa phaposing e e kwa teng. 11  E rile a atamela fa go ene gore a tle a je, a akofa a mo tshwara+ mme a mo raya a re: “Tla, lala+ le nna, kgaitsadiaka.”+ 12  Le fa go ntse jalo, a mo raya a re: “Nnyaa, kgaitsadiaka! O se ka wa ntlhabisa ditlhong;+ gonne ga go a tlwaelega go dira jalo mo Iseraele.+ O se ka wa dira bosula jono jwa matlhabisaditlhong.+ 13  Mme nna—ke tla dira gore kgobo ya me e ye kae? Mme wena—o tla nna jaaka mongwe wa banna ba ba se nang tlhaloganyo mo Iseraele. Mme jaanong, tsweetswee, bua le kgosi; gonne ga a kitla a go ganela ka nna.” 14  Mme a se ka a dumela go reetsa lentswe la gagwe, mme a dirisa nonofo e e fetang ya gagwe a mo tlontlolola+ a lala le ene.+ 15  Mme Amenone a simolola go mo tlhoa ka letlhoo le legolo thata, ka gonne letlhoo le a neng a mo tlhoa ka lone le ne le le legolo go feta lorato lo a neng a mo ratile ka lone, mo Amenone o neng a mo raya a re: “Emelela, o tsamaye!” 16  Foo a mo raya a re: “Nnyaa, kgaitsadiaka; gonne bosula jono jwa go ntsamaisa bo bogolo go feta jo bongwe jo o bo ntirileng!” Mme a se ka a dumela go mo reetsa. 17  Foo a bitsa motlhokomedi wa gagwe yo o neng a mo direla mme a re: “Ntsha motho yono a tswe fa go nna, tsweetswee, a ye kwa ntle, o bo o lotlele setswalo fa a sena go tswa.” 18  (Jaanong o ne a apere+ seaparo se se telele se se methalo; gonne ke yone tsela e bomorwadia kgosi, makgarebane, ba neng ba apara ka yone ka diaparo tse di se nang mabogo.) Ka jalo modiredi wa gagwe a mo isa fela kwa ntle, mme a lotlela setswalo fa morago ga gagwe. 19  Foo Tamare a itshela melora+ mo tlhogong, mme a gagoganya seaparo se se telele se se methalo se a neng a se apere; mme a baya diatla mo tlhogong+ a tsamaya, a tsamaya a ntse a lela. 20  Foo Abesalome+ kgaitsadie a mo raya a re: “A Amenone+ kgaitsadio ke ene a neng a na le wena? Mme jaanong kgaitsadiaka, didimala. Ke kgaitsadio.+ O se ka wa baya pelo ya gago thata mo kgannyeng eno.” Mme Tamare a simolola go nna kwa ntlong ya ga Abesalome kgaitsadie, a sa letlwe go kopana le ba bangwe. 21  Mme Kgosi Dafide ka boene a utlwa kaga dilo tseno tsotlhe,+ mme a nna bogale thata.+ 22  Mme Abesalome a se ka a bua sepe se se bosula kgotsa se se molemo le Amenone; gonne Abesalome o ne a tlhoile+ Amenone ka gonne a ne a tlontlolotse Tamare kgaitsadie. 23  Mme ga diragala gore morago ga dingwaga di le pedi tse di tletseng Abesalome a nna le babeodi ba dinku+ kwa Baale-hasore, o o gaufi le Eferaime;+ mme Abesalome a laletsa bomorwa kgosi+ botlhe. 24  Ka jalo Abesalome a tsena kwa kgosing mme a re: “Bona jaanong, motlhanka wa gago o na le babeodi ba dinku! A kgosi e tsamaye tsweetswee, le batlhanka ba yone, le motlhanka wa gago.” 25  Mme kgosi ya raya Abesalome ya re: “Nnyaa morwaaka! Tsweetswee a re se tsamaye rotlhe, gore re se ka ra nna mokgweleo mo go wena.” Le fa a ne a nna a mo emelela,+ o ne a se ka a dumela go tsamaya mme a mo segofatsa.+ 26  La bofelo Abesalome a re: “Fa go sa tsamaye wena, a Amenone morwarre a tsamaye le rona, tsweetswee.”+ Foo kgosi ya mo raya ya re: “Ke ka ntlha yang fa a tshwanetse go tsamaya le wena?” 27  Mme Abesalome a simolola go mo emelela,+ mo o neng a romela Amenone le bomorwa kgosi botlhe le ene. 28  Foo Abesalome a laela batlhokomedi ba gagwe, a re: “Tsweetswee, bonang gore fela fa pelo ya ga Amenone e itumetse ka ntlha ya beine,+ mme ruri ke lo raya ke re, ‘Tlhabang Amenone!’ Foo lo bo lo mmolaya. Lo se ka lwa boifa.+ A ga se nna ke lo laetseng? Nonofang lo bo lo itshupe lo le banna ba ba diganka.” 29  Mme batlhokomedi ba ga Abesalome ba direla Amenone fela jaaka Abesalome a ne a laotse;+ mme bomorwa kgosi ba bangwe botlhe ba simolola go nanoga mongwe le mongwe a palama mmoulo wa gagwe a tshaba. 30  Mme ga diragala gore, fa ba ntse ba le mo tseleng, ga tla pego kwa go Dafide, e re: “Abesalome o kgemethile bomorwa kgosi botlhe, ga go a sala le fa a le mongwe fela wa bone.” 31  Foo kgosi ya nanoga ya gagoganya+ diaparo tsa yone ya lala fa fatshe,+ mme batlhanka ba yone botlhe ba ne ba eme fa gaufi diaparo tsa bone di gagogantswe.+ 32  Le fa go ntse jalo, Jehonadabe+ morwa Shimee,+ morwarraagwe Dafide, a araba a re: “A morena wa me a se ka a akanya gore ba bolaile makawana otlhe a kgosi, gonne ke Amenone a le esi yo o suleng,+ ka gonne go diragetse kafa taelong ya ga Abesalome e le sengwe se se saleng se tlhomilwe+ go tloga ka letsatsi la fa a ne a tlontlolola+ Tamare kgaitsadie.+ 33  Jaanong a morena wa me kgosi a se ka a isa pelong lefoko le le reng, ‘Bomorwa kgosi botlhe ba sule’; mme ke Amenone a le esi yo o suleng.” 34  Fa go sa ntse go ntse jalo, Abesalome a tswa a tshaba.+ Moragonyana lekau, molebeledi,+ a tsholetsa matlho a leba, mme bona! go ne go na le batho ba le bantsi ba tla ka tsela kafa morago ga gagwe e e kafa ntlheng ya thaba. 35  Foo Jehonadabe+ a raya kgosi a re: “Bona! Bomorwa kgosi ba tsene. Go diragetse+ kafa lefokong la motlhanka wa gago.” 36  Mme ga diragala gore, fela fa a fetsa go bua, bomorwa kgosi ba tsena, mme ba simolola go tsholetsa lentswe ba lela; tota le kgosi le batlhanka ba yone botlhe ba lela ka selelo se segolo thata. 37  Mme Abesalome ene, o ne a tshaba gore a ye kwa go Talemai+ morwa Amihude kgosi ya Geshure.+ Mme Dafide a tswelela go hutsafalela+ morwawe malatsi otlhe. 38  Mme Abesalome ene, a tshaba mme a ya kwa Geshure;+ mme a nna teng dingwaga di le tharo. 39  La bofelo moya wa ga kgosi Dafide wa tlhologelelwa go tswela kwa go Abesalome; gonne o ne a ikgomoditse ka ga Amenone, ka gonne o ne a sule.

Dintlha Tse di Kwa Tlase