2 Samuele 15:1-37

15  Mme ga diragala morago ga dilo tseo gore Abesalome a dire gore a direlwe kara, e na le dipitse le banna ba le masome a matlhano ba ba sianang fa pele ga gagwe.+  Mme Abesalome a tsoga go sa le phakela+ a ema fa thoko ga tsela e e yang kwa kgorong.+ Mme go ne go diragala gore, fa monna ope fela a ne a na le kgetsi ya molao e e yang kwa kgosing gore e atlholwe,+ foo Abesalome o ne a mmitsa a bo a re: “O tswa kwa motseng ofe?” mme o ne a re: “Motlhanka wa gago o tswa mo go longwe lwa ditso tsa Iseraele.”  Mme Abesalome a mo reye a re: “Bona, dikgang tsa gago di molemo e bile di tlhamaletse; mme ga go na ope go tswa kwa kgosing yo o go utlwang.”+  Mme Abesalome o ne a tle a tswelele a re: “Oo, fa nka bo ke tlhomilwe moatlhodi mo lefatsheng leno,+ gore motho mongwe le mongwe yo o nang le kgetsi ya molao kgotsa katlholo a tle kwa go nna! Foo ruri ke tla mo direla tshiamiso.”+  Gape go ne go diragala gore, fa monna a ne a atamela gore a mo ikobele,+ o ne a ntsha seatla sa gagwe a mo tshwara a bo a mo atla.  Mme Abesalome a nna a dira selo se se ntseng jaana mo Baiseraeleng botlhe ba ba neng ba tsena kwa kgosing gore ba atlholelwe; mme Abesalome a nna a utswa dipelo tsa batho ba Iseraele.+  Mme ga diragala gore kwa bokhutlong jwa dingwaga di le masome a manè Abesalome a reye kgosi a re: “Tsweetswee mma ke tsamaye ke ye go duela kwa Heberone+ maikano a me a ke a diretseng Jehofa+ ka masisi.  Gonne motlhanka wa gago o ne a dira maikano+ ka masisi fa ke ne ke nna kwa Geshure+ kwa Siria, a re, ‘Fa ruri Jehofa a ka mpusetsa kwa Jerusalema, le nna ke tla direla Jehofa+ tirelo.’”  Ka jalo kgosi ya mo raya ya re: “Tsamaya ka kagiso.”+ Foo a nanoga mme a ya kwa Heberone. 10  Jaanong Abesalome a romela ditlhola+ mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele, a re: “Fela fa lo utlwa modumo wa lonaka, lo bo lo re, ‘Abesalome jaanong ke kgosi+ kwa Heberone!’”+ 11  Jaanong banna ba le makgolo a mabedi go tswa kwa Jerusalema ba ne ba tsamaile le Abesalome, ba biditswe e bile ba tsamaya ba sa belaele,+ le gone ba ne ba sa itse le fa e le sepe. 12  Gape, e rile a isa ditlhabelo, Abesalome o ne a roma gore go bidiwe Ahitofele+ wa Mogilo,+ mogakolodi wa ga Dafide,+ go tswa kwa motseng wa gagwe e leng Gilo. Mme togamaano ya boferefere+ ya nna ya nonofela pele, mme batho ba ne ba ntse ba gola ka palo+ kafa go Abesalome. 13  Fa nako e ntse e tsamaya mmegi a tla kwa go Dafide, a re: “Pelo+ ya banna ba Iseraele e setse e le kafa morago ga ga Abesalome.” 14  Dafide a akofa a raya batlhanka ba gagwe botlhe ba ba neng ba na le ene kwa Jerusalema a re: “Nanogang re tshabeng;+ gonne ga re kitla re falola ka ntlha ya ga Abesalome! Itlhaganeleng, e se re kgotsa a itlhaganela a re tshwara mme a re tlisetsa se se bosula a ba a itaya motse ka bogale jwa tšhaka!”+ 15  Foo batlhanka ba kgosi ba raya kgosi ba re: “Go ya kafa go sotlhe se morena wa me kgosi a ka se tlhophang, batlhanka ba gago+ ke ba.” 16  Ka jalo kgosi ya tswa le botlhe ba ntlo ya yone ba le fa dinaong tsa yone,+ mme kgosi ya tlogela basadi ba le lesome, bagadingwana,+ gore ba tlhokomele ntlo. 17  Mme kgosi ya tswelela mo tseleng ya yone le batho botlhe ba le fa dinaong tsa yone; mme ba ema kwa Bethe-merehake. 18  Mme batlhanka ba yone botlhe ba ne ba kgabaganya fa thoko ga yone; mme Bakeretha botlhe le Bapelethe+ botlhe le Bagathe botlhe, banna ba le makgolo a le marataro ba ba neng ba mo setse morago go tswa kwa Gathe,+ ba ne ba kgabaganya fa pele ga sefatlhego sa kgosi. 19  Foo kgosi ya raya Itai+ wa Mogathe ya re: “Ke ka ntlha yang fa le wena o tsamaya le rona? Boa+ o ye go nna le kgosi; gonne o motswakwa, mme kwantle ga moo, o motshwarwa go tswa kwa lefelong la gaeno. 20  O tlile maabane fela, a mme gompieno ke tla dira gore o kgarakgatshege+ le rona, gore o tsamaye fa ke tsamaya o ya gongwe le gongwe kwa ke yang teng? Boa o buse bomorwarrago le wena, [mme e kete Jehofa a ka go direla] bopelonomi jwa lorato+ le boikanyegi!”+ 21  Mme Itai a araba kgosi a re: “Jaaka Jehofa a tshedile le jaaka morena wa me kgosi a tshedile,+ mo lefelong le morena wa me kgosi a tla nnang mo go lone, e ka tswa e le gore a swe kgotsa a tshele gone, ke gone kwa motlhanka wa gago a tla nnang teng!”+ 22  Foo Dafide a raya Itai+ a re: “Tsamaya o ye go kgabaganya.” Ka jalo Itai wa Mogathe a kgabaganya, le banna ba gagwe botlhe le ba bannye botlhe ba ba neng ba na le ene. 23  Mme batho botlhe ba lefatshe leo ba ne ba lela ka lentswe le le kwa godimo,+ e bile batho botlhe ba ne ba kgabaganya, mme kgosi e ne e eme fa mokgatšheng o o phothoselang wa Kiderona,+ mme batho botlhe ba ne ba kgabaganya mo tseleng e e bulegileng ba ya kwa nageng. 24  Mme fano gape go ne go na le Sadoke+ a na le Balefi+ botlhe ba tshotse+ letlole+ la kgolagano la Modimo wa boammaaruri; mme ba tlhoma letlole la Modimo wa boammaaruri fa fatshe fa go Abiathare+ go fitlha batho botlhe ba weditse go kgabaganya go tswa mo motseng. 25  Mme kgosi ya raya Sadoke ya re: “Busetsa letlole+ la Modimo wa boammaaruri kwa motseng.+ Fa nka bona kamogelo mo matlhong a ga Jehofa, ruri o tla mpusa mme a dire gore ke le bone le lefelo la lone+ la bonno. 26  Mme fa a ka re, ‘Ga o a intumedisa,’ ke fano, a a ntire kafa go leng molemo ka gone mo matlhong+ a gagwe.” 27  Mme kgosi ya tswelela ya raya Sadoke moperesiti ya re: “O mmoni,+ gakere? A ko o boele kwa motseng ka kagiso, le Ahimaase morwao le Jonathane+ morwa Abiathare, bomorwaalona ba babedi, le lona. 28  Bonang, ke tla nnela go diega fa matsibogong a naga go fitlha lefoko le tswa kwa go lona go nkitsise.”+ 29  Ka gone Sadoke le Abiathare ba busetsa letlole la Modimo wa boammaaruri kwa Jerusalema, mme ba tswelela ba nna koo. 30  Mme Dafide a bo a tlhatloga fa botlhatlogong jwa Metlhware,+ a tlhatloga a ntse a lela, tlhogo e bipilwe;+ mme o ne a tsamaya ka dinao di sa rwala, le mongwe le mongwe wa batho botlhe ba ba neng ba na le ene a bipa tlhogo ya gagwe, mme ba tlhatloga+ ba ntse ba lela. 31  Mme go ne ga begelwa Dafide ga twe: “Ahitofele ke mongwe wa ba ba logang leano la boferefere+ le Abesalome.”+ Foo Dafide a re:+ “Tsweetswee fetola boikaelelo jwa ga Ahitofele e nne boeleele tlhe,+ Jehofa!”+ 32  Mme ga diragala gore fa Dafide a tla fa setlhoeng fa batho ba neng ba tle ba ikobele Modimo gone, bona, Hushai+ wa Moareka a bo a tla go mo kgatlhantsha, seaparo sa gagwe se se telele se gagogantswe e bile a le dithole mo tlhogong.+ 33  Le fa go ntse jalo, Dafide a mo raya a re: “Fa o ne o ka kgabaganya le nna, ruri o ne o tla nna morwalo mo go nna.+ 34  Mme fa o boela kwa motseng o bo o raya Abesalome o re, ‘Ke motlhanka wa gago, Kgosi. Ke kile ka bo ke le motlhanka wa ga rrago, nna tota ka nako eo, mme jaanong ke motlhanka wa gago,’+ foo o kgoreletse+ boikaelelo jwa ga Ahitofele mo boemong jwa me. 35  A Sadoke le Abiathare baperesiti ga ba na le wena+ koo? Mme go diragale gore sengwe le sengwe se o ka se utlwang mo ntlong ya kgosi o se bolelele Sadoke le Abiathare baperesiti.+ 36  Bona! Fa go bone go na le bana ba bone ba babedi ba basimane, Ahimaase+ wa ga Sadoke le Jonathane+ wa ga Abiathare; mme lo romele kwa go nna ka bone sengwe le sengwe se lo ka se utlwang.” 37  Ka jalo Hushai, molekane wa ga Dafide,+ a tsena mo motseng. Mme Abesalome+ ene, o ne a tsena mo Jerusalema.

Dintlha Tse di Kwa Tlase