2 Samuele 22:1-51

22  Mme Dafide a bua le Jehofa mafoko a pina+ eno mo letsatsing la fa Jehofa a ne a mo golotse mo seatleng sa baba botlhe ba gagwe+ le mo seatleng sa ga Saulo;+  mme a tswelela a re:“Jehofa ke lefika+ la me le legolo le kago ya me e e thata+ le Mofalotsi wa me.+   Modimo wa me ke lefika+ la me. Ke tla tshabela kwa go ene,Thebe+ ya me le lonaka+ lwa me lwa poloko, bogodimo+ jwa me jo bo sireletsegileng,Le lefelo la me la botshabelo,+ Mmoloki+ wa me; o mpoloka mo thubakanyong.+   Ke tla bitsa Yo o tshwanetseng go bakwa,+ Jehofa,Mme ke tla bolokwa+ mo babeng ba me.   Gonne makhubu a a itaaganang a a bolayang a ne a ntikanyetsa;+Go ne go na le merwalela e e elelang ya banna ba ba se nang molemo wa sepe e e neng e ntse e ntshosa.+   Megala ya Sheole e ne e ntikanyeditse;+Diru tsa loso di ne tsa lebana+ le nna.   Mo matshwenyegong a me ke ne ka nna ka bitsa Jehofa,+Ke ne ka nna ke bitsa+ Modimo wa me.Mme o ne wa utlwa lentswe la me+ go tswa mo tempeleng ya one,Go goa ga me ke kopa thuso go le mo ditsebeng tsa one.+   Mme lefatshe le ne la simolola go kgotlhokgotshega le go reketla;+Metheo ya magodimo e ne ya fuduega,+Mme ya nna ya kgotlhokgotshega ka gonne o ne a galefisitswe.+   Mosi o ne wa tlhatloga mo marobeng a dinko tsa gagwe, le molelo o o tswang mo molomong wa gagwe o ne wa nna wa laila;+Magala a ne a tuka go tswa mo go ene.+ 10  O ne a oba magodimo mme a fologa;+Mme letobo le lentshontsho le ne le le kafa tlase ga dinao tsa gagwe.+ 11  O ne a tla a palame tšheruba+ a tla a fofa;Mme o ne a bonala mo diphukeng tsa moya.+ 12  Mme a baya lefifi go mo dikologa jaaka diobo,+Metsi a a lefifi, maru a a kwenneng.+ 13  Magala a a tukang a molelo a ne a tuka+ go tswa mo phatsimong e e fa pele ga gagwe. 14  Jehofa o ne a simolola go duma jaaka maru a le kwa legodimong,+Mme Mogodimodimo o ne a simolola go ntsha lentswe la gagwe.+ 15  Mme a nna a romela metswi, gore a ba gasamise;+Logadima, gore a ba tlhakanye tlhogo.+ 16  Mme melatswana ya lewatle ya bonala,+Metheo ya naga+ e e ungwang ya bipologa,Fa Jehofa a kgalema, fa mohemo wa maroba a dinko+ tsa gagwe o tsubutla. 17  O ne a roma a le kwa godimo, o ne a ntsaya,+O ne a ntshomola mo metsing a mantsi.+ 18  O ne a nkgolola mo mmabeng wa me yo o nonofileng,+Mo go ba ba ntlhoileng; ka gonne ba ne ba nonofile go mpheta.+ 19  Ba ne ba nna ba lebana le nna mo letsatsing la matlhotlhapelo a me,+Mme Jehofa o ne a nna setshegetso sa me.+ 20  Mme o ne a nketshetsa mo lefelong le le atlhameng;+O ne a nnamola, ka gonne o ne a nkgatlhegela.+ 21  Jehofa o ntuela kafa tshiamong ya me;+O ntuela+ kafa bophepeng jwa diatla tsa me. 22  Gonne ke bolokile ditsela tsa ga Jehofa,+Mme ga ke a tswa mo Modimong wa me+ ka boikepo. 23  Gonne ditshwetso tsa gagwe tsotlhe tsa boatlhodi+ di fa pele ga me;Mme melao ya gagwe yone, ga nkitla ke fapoga mo go yone.+ 24  Ke tla itshupa ke se na molato+ mo go ene,Mme ke tla ithiba mo tlolong.+ 25  A Jehofa a ntuele kafa tshiamong ya me,+Kafa bophepeng jo bo fa pele ga matlho a gagwe.+ 26  O tla dira ka boikanyegi le motho yo o ikanyegang;+Yo o thata, yo o se nang molato o tla dirisana le ene ka go tlhoka molato;+ 27  Mo go yo o nnang a le phepa o tla itshupa o le phepa,+Mme mo go yo o sokameng o tla dira jaaka sematla.+ 28  Mme o tla boloka+ batho ba ba boikokobetso;Mme matlho a gago a kgatlhanong le ba ba mabela, gore o ba kokobetse.+ 29  Gonne o lobone lwa me, wena Jehofa,+Mme Jehofa ke ene a dirang gore lefifi la me le phatsime.+ 30  Gonne ka wena nka siana kgatlhanong le setlhopha sa dirukutlhi;+Ka Modimo wa me nka palama lobota.+ 31  Mme Modimo wa boammaaruri ene, tsela ya gagwe+ e itekanetse;Lefoko la ga Jehofa ke le le itshekileng.+Ke thebe mo go botlhe ba ba tshabelang mo go ene.+ 32  Gonne Modimo ke mang kwantle ga ga Jehofa,+Mme lefika ke mang kwantle ga Modimo wa rona?+ 33  Modimo wa boammaaruri ke kago ya me e e nonofileng ya phemelo,+Mme o tla dira gore tsela ya me e itekanele,+ 34  A dira gore dinao tsa me di nne jaaka tsa dikgama tse ditonanyana;+Mme o dira gore ke nne ke eme+ mo mafelong a a kwa godimo mo go nna. 35  O rutela diatla tsa me ntwa;+Mme mabogo a me a obile bora jwa kgotlho.+ 36  O tla nnaya thebe ya gago ya poloko,+Mme boikokobetso jwa gago ke jone bo ntirang mogolo.+ 37  O tla direla dikgato tsa me bonno jo bogolo sentle kafa tlase ga me;+Mme magwejana a me ruri ga a kitla a kgwetlha.+ 38  Ke tla latelela baba ba me, gore ke ba nyeletse,Mme ga nkitla ke boa go fitlha ba fedisitswe.+ 39  Ke tla ba fedisa ke bo ke ba thubaganya,+ gore ba se ka ba ema;+Mme ba tla wela fa tlase ga dinao tsa me.+ 40  Mme o tla nkgatlha ka maatla a botlhaga go ya tlhabanong;+O tla dira gore ba ba ntsogologelang ba phutlhame kafa tlase ga me.+ 41  Mme baba ba me, ruri o tla nnaya bokafamorago jwa molala+ wa bone;Ba ba ntlhoileng thata—le bone ke tla ba didimatsa.+ 42  Ba goa ba kopa thuso, mme ga go na mmoloki;+Ba goela kwa go Jehofa, mme tota ga a ba arabe.+ 43  Mme ke tla ba thuga boleta jaaka lorole lwa lefatshe;Ke tla ba sila jaaka loraga lwa mebila;+Ke tla ba papiela. 44  Mme o tla mphalotsa mo go tshwayeng diphoso ga batho+ ba gaetsho.O tla ntibela gore ke nne tlhogo ya ditšhaba;+Batho ba ke iseng nke ke ba itse—ba tla ntirela.+ 45  Batswakwa ba tla tla ba ikokobetsa mo go nna;+Ditsebe di tla nna kutlo gore di nkutlwe.+ 46  Batswakwa ka bobone ba tla nyelela,Mme ba tla tswa mo dithakong tsa bone tsa phemelo ba roroma.+ 47  Jehofa o a tshela;+ mme a go bakwe Lefika+ la me;Mme a Modimo wa lefika la poloko ya me a godisiwe.+ 48  Modimo wa boammaaruri ke Monei wa ditiro tsa pusoloso mo go nna+Le Yo o tlisang ditšhaba kafa tlase ga me,+ 49  Le Yo o nketshang mo babeng ba me.+Mme o tla ntsholeletsa kwa godimo+ ga ba ba ntsogologelang;O tla nkgolola+ mo mothong wa ditiro tsa thubakanyo. 50  Ke gone ka moo ke tla go lebogang, wena Jehofa, mo gare ga ditšhaba;+Mme ke tla leletsa leina la gago pina:+ 51  Ene yo o direlang kgosi ya gagwe+ ditiro tse dikgolo tsa polokoLe go direla motlodiwa wa gagwe+ bopelonomi jwa lorato,A direla Dafide le losika lwa gagwe ka bosakhutleng.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase