2 Samuele 23:1-39

23  Mme ano ke mafoko a bofelo a ga Dafide:+“Go bua Dafide morwa Jese,+E bile go bua monna yo o nonofileng yo o neng a tsholelediwa kwa godimo,+Motlodiwa+ wa Modimo wa ga Jakobe,Le yo o itumedisang wa dipina+ tsa Iseraele.   Moya wa ga Jehofa ke one o neng wa bua ka nna,+Le lefoko la gagwe le ne le le mo lolemeng lwa me.+   Modimo wa Iseraele o ne a re,Lefika la Iseraele le ne la bua+ le nna,‘Fa motho yo o busang batho a siame,+A busa ka go boifa Modimo,+   Foo go tshwana le lesedi la moso, fa letsatsi le phatsima,+Moso o o se nang maru.Go na le bojang mo lefatsheng+ ka ntlha ya phatsimo, ka ntlha ya pula.’   Gonne a ba ntlo ya me ga ba a nna jalo mo Modimong?+Ka gonne ke kgolagano+ e e nnang ka bosakhutleng e a e nkabetseng,E beilwe sentle ka thulaganyo mo go sengwe le sengwe e bile e tlhomamisitswe.+Ka gonne ke yone poloko+ ya me yotlhe e bile ke boitumelo jwa me jotlhe,A ga se gone ka moo a tla dirang gore e gole?+   Mme batho ba ba se nang molemo wa sepe+ ba a lelekwa,+ jaaka ditlhatshana tse di mitlwa,+ botlhe fela;Gonne ga ba a tshwanela go tsewa ka seatla.   Fa motho a ba amaO tshwanetse a bo a tlhometse mo go feletseng ka tshipi le lore lwa lerumo,Mme ba tla fisiwa gotlhelele+ ka molelo.”  Ano ke maina a banna ba ba thata+ ba e neng e le ba ga Dafide: Joshebe-bashebethe+ wa Motakemoni, tlhogo ya ba bararo. O ne a kgatikanya lerumo la gagwe mo go ba ba makgolo a le robedi ba ba bolailweng ka nako e le nngwe.  O ne a latelwa ke Eliasare+ morwa Dodo+ morwa Ahohi yo e neng e le mongwe wa banna ba ba thata ba bararo ba ba neng ba na le Dafide fa ba ne ba kgoba Bafilisitia. Ba ne ba phuthegetse tlhabano foo, mme ka jalo banna ba Iseraele ba boa.+ 10  Ke ene yo o neng a nanoga a nna a kgemetha Bafilisitia go fitlha seatla sa gagwe se lapa mme seatla sa gagwe sa nna se ngaparetse tšhaka,+ mo Jehofa o neng a tlisa poloko e kgolo mo letsatsing leo;+ mme batho bone, ba ne ba boa kafa morago ga gagwe fela go ya go apola ba ba kgemethilweng.+ 11  Mme o ne a latelwa ke Shammahe morwa Agee wa Moharara.+ Mme Bafilisitia ba phuthegela kwa Lehi, kwa ka nako eo go neng go na le sebata sa tshimo se tletse dilentele;+ mme batho ba ne ba tshaba ka ntlha ya Bafilisitia. 12  Mme a ema fa gare ga sebata sa tshimo a se golola mme a nna a kgemetha Bafilisitia, mo Jehofa o neng a tlisa poloko+ e kgolo. 13  Mme ba le bararo mo go ba ba masome a mararo ba ba kwa tlhogong+ ba fologa ba tla ka nako ya thobo, kwa go Dafide kwa logageng lwa Adulama;+ mme motse wa megope wa Bafilisitia o ne o thibeletse mo lebaleng le le kwa tlase la Barefaime.+ 14  Mme ka nako eo Dafide o ne a le mo lefelong le go leng thata go le atamela;+ mme ka nako eo masole a tshireletso+ a Bafilisitia a ne a le kwa Bethelehema. 15  Morago ga nakonyana Dafide a bolela keletso ya gagwe a re: “Oo, e kete nka nwa metsi a mogobe wa Bethelehema o o fa kgorong!”+ 16  Foo banna ba bararo ba ba thata ba itshubelela mo bothibelelong jwa Bafilisitia mme ba ga metsi mo mogobeng wa Bethelehema o o kwa kgorong, ba tla ba a tshotse ba a tlisa kwa go Dafide;+ mme a se ka a dumela go a nwa, mme a a tshololela+ kwa go Jehofa. 17  Mme a re: “Go ka se direge ka nna,+ tlhe Jehofa, gore ke dire selo seno! [A ke tla nwa] madi+ a banna ba ba bayang meya ya bone mo kotsing ka go ya?” Mme a se ka a dumela go a nwa. Tseno ke dilo tse banna ba bararo ba ba thata ba di dirileng. 18  Mme Abishai+ morwarraagwe Joabe morwa Seruia,+ e ne e le tlhogo ya ba ba masome a mararo, mme o ne a kgatikanya lerumo la gagwe mo go ba ba makgolo a mararo ba ba bolailweng, mme o ne a itsege jaaka ba bararo.+ 19  Le fa a ne a tlhomologile le go feta ba bangwe botlhe ba ba ba masome a mararo, mme a nna tlhogo ya bone, ga a ka a fitlha+ mo maemong a ba ntlha ba bararo. 20  Mme Benaia+ morwa Jehoiada+ morwa monna yo o seganka, yo o neng a dira ditiro di le dintsi kwa Kabeseele, o ne a kgemetha bana ba babedi ba basimane ba ga Ariele wa kwa Moabe; mme ene ka boene a fologa mme a bolaya tau+ mo teng ga petse ya metsi mo letsatsing la go wa ga kapoko.+ 21  Mme ke ene yo o neng a bolaya monna wa Moegepeto yo o neng a le bogolo jo bo boitshegang.+ Le fa go ne go na le lerumo mo seatleng sa Moegepeto, le fa go ntse jalo o ne a fologela kwa go ene ka thobane a phamola lerumo mo seatleng sa Moegepeto mme a mmolaya ka lone lerumo la gagwe.+ 22  Benaia+ morwa Jehoiada o ne a dira dilo tseno; mme o ne a itsege jaaka banna ba bararo ba ba thata.+ 23  Le fa a ne a tlhomologile le go feta ba ba masome a mararo, ga a a ka a fitlha mo maemong a ba bararo; mme Dafide o ne a mo tlhoma go okamela bafemedi ba gagwe.+ 24  Asahele+ morwarraagwe Joabe e ne e le mongwe wa ba ba masome a mararo; Elehanane+ morwa Dodo wa kwa Bethelehema, 25  Shammahe+ wa Moharode, Elika wa Moharode, 26  Helese+ wa Mopalete, Ira+ morwa Ikeshe+ wa Motekoa, 27  Abiesere+ wa Moanathothe,+ Mebunai wa Mohusha,+ 28  Salemone wa Moahohi,+ Maharai+ wa Monetofa, 29  Helebe+ morwa Baana wa Monetofa, Itai+ morwa Ribai wa Gibea wa bomorwa Benjamine, 30  Benaia+ wa Mopirathone, Hidai wa kwa mekgatšheng e e phothoselang ya Gaashe,+ 31  Abi-alebone wa Moarebatha, Asamafetha+ wa Mobara-hume, 32  Eliaba wa Moshaalabone, bomorwa Jashene, Jonathane,+ 33  Shammahe wa Moharara, Ahiame+ morwa Sharare wa Moharara, 34  Elifelete morwa Ahasebai morwa Momaakathe, Eliame morwa Ahitofele+ wa Mogilo, 35  Hesero+ wa Mokaremele, Paarai wa Moaraba, 36  Igale morwa Nathane+ wa Soba, Bani wa Mogada, 37  Seleke+ wa Moamona, Naharai wa Mobeerothe, batsholadibetsa ba ga Joabe morwa Seruia, 38  Ira wa Moithire,+ Garebe+ wa Moithire, 39  Uria+ wa Mohite—ba le masome a mararo le bosupa fa ba feletse.

Dintlha Tse di Kwa Tlase