2 Samuele 18:1-33

18  Mme Dafide a bala batho ba ba neng ba na le ene mme a baya balaodi ba dikete le balaodi ba makgolo+ gore ba ba okamele.  Mo godimo ga moo, Dafide a romela ntlha ya seraro+ ya batho e le mo seatleng sa ga Joabe+ le ntlha ya seraro e le mo seatleng sa ga Abishai+ morwa Seruia, morwarraagwe Joabe,+ le ntlha ya seraro e le mo seatleng sa ga Itai+ wa Mogathe. Foo kgosi ya raya batho ya re: “Le nna ruri ke tla tswa le lona.”  Mme batho ba re: “O se ka wa tswa,+ gonne fa re ka tshaba, ga ba kitla ba tlhoma pelo mo go rona;+ le fa sephatlo sa rona se ne se ka swa, ba ne ba ka se tlhome pelo mo go rona, ka gonne o lekana le banna ba le dikete di le lesome ba rona;+ jaanong go ne go ka nna botoka fa o ne o ka re direla ka go re naya thuso+ e e tswang kwa motseng.”  Ka jalo kgosi ya ba raya ya re: “Sengwe le sengwe fela se se bonalang se le molemo mo matlhong a lona ke tla se dira.”+ Mme kgosi ya nna e eme kafa thoko ga kgoro,+ mme batho botlhe ba tswa ka makgolo le ka dikete.+  Mme kgosi ya laola Joabe le Abishai le Itai, ya re: “Dirisanang ka bonolo+ le lekau Abesalome ka ntlha ya me.” Mme batho botlhe ba utlwa fa kgosi e ne e laela balaodi botlhe ka kgang ya ga Abesalome.  Mme batho ba tswelela mo tseleng ba ya kwa nageng go ya go kgatlhantsha Iseraele; mme tlhabano ya nna mo sekgweng sa Eferaime.+  La bofelo batho ba Iseraele+ ba fenngwa+ gone foo fa pele ga batlhanka ba ga Dafide, mme polao foo ya nna kgolo mo letsatsing leo, ya banna ba le dikete di le masome a mabedi.  Mme tlhabano ya anamela mo lefatsheng lotlhe le le neng le kgona go bonwa. Mo godimo ga moo, sekgwa se ne sa ja batho go feta kafa tšhaka e neng ya ba ja ka gone mo letsatsing leo.  La bofelo Abesalome a iphitlhela a le fa pele ga batlhanka ba ga Dafide. Mme Abesalome o ne a palame mmoulo, mme mmoulo wa tla kafa tlase ga mafaratlhatlha a dikala tse dikgolo tsa setlhare se segolo thata, mo tlhogo ya gagwe e neng ya tshwarwa mo setlhareng seno se segolo, mme a nna fa gare ga magodimo le lefatshe,+ fa mmoulo o o neng o le kafa tlase ga gagwe one o fetela pele. 10  Foo monna mongwe a go bona mme a bolelela Joabe+ a re: “Bona! Ke bone Abesalome a akgega mo setlhareng se segolo.” 11  Foo Joabe a raya monna yo o neng a mmolelela a re: “Jaanong ka o go bone, ke ka ntlha yang fa o ne o sa mo tlhabe gone koo? Mme ke ne ke tla tshwanelwa ke go go naya dipapetla tsa selefera di le lesome le moitlamo.”+ 12  Mme monna yono a raya Joabe a re: “Mme le fa ke ne ke lekanya bokete jwa dipapetla tsa selefera di le sekete mo magofing a me, ga ke a tshwanela go ntshetsa morwa kgosi seatla; gonne re ne re utlwa fa kgosi e ne e laela wena le Abishai le Itai e re, ‘Tlhokomelang lekau Abesalome,+ go sa kgathalesege gore lo bomang.’ 13  Eseng jalo ke ka bo ke diretse moya wa gagwe ka boferefere mme kgang eno yotlhe e ne e ka se fitlhegele kgosi,+ mme wena ka nosi o ne o tla emela fa thoko.” 14  Foo Joabe a re: “Mma ke se ka ka itiya jaana fa pele ga gago!” Mme a tsaya marumo a a motlhofo a mararo ka seatla sa gagwe a a phololetsa+ mo pelong ya ga Abesalome a sa ntse a tshela a le mo pelong+ ya setlhare se segolo. 15  Mme batlhokomedi ba le lesome ba ba tshotseng dibetsa tsa ga Joabe ba tla mme ba tlhaba Abesalome, gore ba mmolaye.+ 16  Jaanong Joabe a letsa lonaka,+ gore batho ba boe kwa go lelekiseng Iseraele; gonne Joabe o ne a thibetse batho. 17  La bofelo ba tsaya Abesalome ba mo latlhela mo sekgweng mo khuting e kgolo mme ba koelela mokoa o mogolo thata wa maje mo godimo ga gagwe. Mme Baiseraele botlhe bone, mongwe le mongwe a tshabela kwa legaeng la gagwe. 18  Jaanong Abesalome ka boene, fa a ne a sa ntse a tshela, o ne a itseetse pilara+ mme a e itlhomela, e e kwa Lebaleng le le Kwa Tlase la Kgosi,+ gonne o ne a re: “Ga ke na morwa yo o tla dirang gore leina la me le nne le gakologetswe.”+ Ka jalo a bitsa pilara eo ka leina la gagwe,+ mme e sa ntse e bidiwa Sefikantswe sa ga Abesalome go fitlha mo letsatsing leno. 19  Jaanong Ahimaase+ morwa Sadoke, a re: “Tsweetswee, mma ke siane ke ye go bolelela kgosi dikgang, ka gonne Jehofa o mo atlhotse gore a mo golole mo seatleng sa baba ba gagwe.”+ 20  Mme Joabe a mo raya a re: “Ga o monna wa dikgang gompieno, e bile o tshwanetse wa bolela dikgang ka letsatsi le lengwe; mme gompieno ga o a tshwanela go bolela dikgang, ka lebaka fela la gore morwa kgosi ka boene o tlhokafetse.”+ 21  Foo Joabe a raya Mokushe+ a re: “Tsamaya, o ye go bolelela kgosi se o se boneng.” Foo Mokushe a ikobela Joabe mme a simolola go siana. 22  Jaanong Ahimaase morwa Sadoke a bua gape le Joabe a re: “Jaanong a go diragale sengwe le sengwe se se tla diragalang, tsweetswee mma le nna ke siane fa morago ga Mokushe.” Le fa go ntse jalo, Joabe a re: “Ke ka ntlha yang fa wena o tshwanetse go siana, morwaaka, e re ka go se na dikgang dipe tse o ka di newang?” 23  Le fa go ntse jalo a re: “Jaanong mma go diragale sengwe le sengwe se se tla diragalang, mma ke siane.” Ka jalo a mo raya a re: “Siana!” Mme Ahimaase a simolola go siana ka tsela ya Kgaolo,+ mme kgabagare a feta Mokushe. 24  Jaanong Dafide o ne a ntse fa gare ga dikgoro tse pedi.+ Fa go sa ntse go ntse jalo, molebeledi+ a ya kwa borulelong jwa kgoro fa loboteng. La bofelo a tsholetsa matlho a leba mme bona! go ne go na le monna a siana a le nosi. 25  Ka jalo molebeledi a bitsa a bolelela kgosi, mme kgosi ya re: “Fa a le nosi, go na le dikgang mo molomong wa gagwe.” Mme a nna a tla, a ntse a atamela ka iketlo. 26  Jaanong molebeledi a bona monna yo mongwe a siana. Ka jalo molebeledi a bitsa molebedi wa kgoro a re: “Bona! Monna yo mongwe o siana a le nosi!” mme kgosi ya re: “Yono le ene ke mmega dikgang.” 27  Mme molebeledi a tswelela a re: “Ke bona gore mokgwa wa go siana wa wa ntlha o tshwana le mokgwa+ wa go siana wa ga Ahimaase+ morwa Sadoke,” mme kgosi ya re: “Yono ke monna yo o molemo,+ mme o tshwanetse a tla ka dikgang tse di molemo.”+ 28  La bofelo Ahimaase a bitsa mme a raya kgosi a re: “Go molemo!” Foo a ikobela kgosi sefatlhego sa gagwe se lebile fa fatshe. Mme a tswelela a re: “A go bakwe+ Jehofa Modimo wa gago, yo o neetseng+ banna ba ba neng ba tsholeletsa morena wa me kgosi seatla!” 29  Le fa go ntse jalo, kgosi ya re: “A go siame ka lekau Abesalome?” Foo Ahimaase a re: “Ke bone khuduego e kgolo fa Joabe a ne a roma motlhanka wa kgosi le motlhanka wa gago, mme ke ne ke sa itse gore e ne e le eng.”+ 30  Ka jalo kgosi ya re: “Emela fa thoko, ema fa.” Foo a emela fa thoko mme a nna a eme. 31  Mme bona, Mokushe+ a tsena, mme Mokushe a simolola go re: “A morena wa me kgosi a amogele dikgang, gonne Jehofa o go atlhotse gompieno gore a go golole mo seatleng sa botlhe ba ba go tsogologelang.”+ 32  Mme kgosi ya raya Mokushe ya re: “A go siame ka lekau Abesalome?” Foo Mokushe a re: “A baba ba morena wa me kgosi le botlhe ba ba go tsogologetseng ka bosula ba nne jaaka lekau+ leo.” 33  Foo kgosi ya fuduega mme ya tlhatlogela kwa ntlwaneng e e kwa borulelong kwa godimo+ ga kgoro mme ya lela; mme seno ke se e neng e ntse e se bua fa e ntse e tsamaya: “Abesalome morwaaka, morwaaka,+ Abesalome morwaaka! Oo, e kete nkabo ke sule, nna ka bonna, mo boemong jwa gago, Abesalome morwaaka, morwaaka!”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase