ANG BANTAYAN Blg. 4 2016 | Ang Bibliya—Isang Kuwento ng Tagumpay

Sa loob ng daan-daang taon, maaari sanang naglaho ang Bibliya o ang mensahe nito dahil sa iba’t ibang banta. Bakit mahalaga ang naging tagumpay nito?

TAMPOK NA PAKSA

Isang Kuwento na Mahalaga

Ito lang ang aklat na nakaimpluwensiya nang malaki sa paniniwala ng napakaraming tao sa loob ng mahabang panahon. Pero mapagkakatiwalaan ba ang Bibliya?

TAMPOK NA PAKSA

Napagtagumpayan ng Bibliya ang Pagkasira

Ginamit ng mga manunulat at tagakopya ng Bibliya ang papiro at pergamino para isulat ang mensahe ng Bibliya. Paano naingatan ang sinaunang mga akda hanggang sa ngayon?

TAMPOK NA PAKSA

Napagtagumpayan ng Bibliya ang Pagsalansang

Maraming lider ng politika at relihiyon ang nagtangkang hadlangan ang mga tao na magkaroon, makagawa, o makapagsalin ng Bibliya. Pero nabigo silang lahat.

TAMPOK NA PAKSA

Napagtagumpayan ng Bibliya ang Tangkang Baguhin ang Mensahe Nito

Tinangka ng ilan na baguhin ang mensahe ng Bibliya. Paano natuklasan at nabigo ang kanilang ginawa?

TAMPOK NA PAKSA

Kung Bakit Nagtagumpay ang Bibliya

Bakit napakaespesyal ng aklat na ito?

Alam Mo Ba?

Ano ang di-pangkaraniwan sa pakikitungo ni Jesus sa mga ketongin? Sa anong mga saligan pinapayagan ng mga Judiong lider ng relihiyon ang diborsiyo?

Posible Ba ang Isang Daigdig na Walang Karahasan?

May mga indibiduwal na natulungang iwan ang kanilang marahas na pamumuhay. Ang nagpakilos sa kanila ay maaari ding magpakilos sa iba na magbago

BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

Ilang Ulit Akong Nabigo Bago Nagtagumpay

Paano napagtagumpayan ng isang lalaki ang pagkaadik sa pornograpya at paano siya nagkaroon ng kapayapaan ng isip?

Ang Pinakakapaki-pakinabang na Paghahambing na Magagawa Mo

Magkakaiba ang mga doktrina at pananaw ng libo-libong denominasyong Kristiyano. Kaya paano mo malalaman kung sino ang nagtuturo ng katotohanan?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Gumagamit ba ang Diyos ng organisasyong batay sa pananampalataya para mapalapít ang tao sa kaniya?

Iba Pang Mababasa Online

Kaisipan ba ng Diyos ang Laman ng Bibliya?

Galing ba sa Diyos ang laman ng Bibliya? Alamin ang sinasabi ng maraming manunulat nito tungkol dito.