Exodo 37:1-29

37  At ginawa ni Bezalel+ ang Kaban+ na yari sa kahoy ng akasya. Dalawang siko at kalahati ang haba nito, at isang siko at kalahati ang lapad nito, at isang siko at kalahati ang taas nito.+  At kinalupkupan niya ito ng dalisay na ginto sa loob at sa labas at gumawa siya ng sinepang ginto sa palibot para rito.+  Pagkatapos ay naghulma siya ng apat na argolyang ginto para roon, para sa gawing itaas ng apat na paa nito, na may dalawang argolya sa isang tagiliran nito at dalawang argolya sa kabilang tagiliran nito.+  Sumunod ay gumawa siya ng mga pingga na yari sa kahoy ng akasya at kinalupkupan niya ng ginto ang mga iyon.+  At ipinasok niya ang mga pingga sa mga argolya na nasa mga tagiliran ng Kaban upang mabuhat ang Kaban.+  At ginawa niya ang takip+ na yari sa dalisay na ginto. Dalawang siko at kalahati ang haba nito, at isang siko at kalahati ang lapad nito.+  Gumawa pa siya ng dalawang kerubing ginto. Ginawa niyang yari sa gawang pinukpok ang mga iyon sa magkabilang dulo ng takip.+  Ang isang kerubin ay nasa isang dulo sa dako roon, at ang isa pang kerubin ay nasa dulo sa dako rito. Ginawa niya ang mga kerubin sa ibabaw ng takip sa dalawang dulo nito.+  At ang mga iyon ay mga kerubin na nakaunat ang dalawang pakpak nang paitaas, na nilililiman ng kanilang mga pakpak ang takip,+ at ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa isa’t isa. Ang mga mukha ng mga kerubin ay nakatungo sa takip.+ 10  At ginawa niya ang mesa na yari sa kahoy ng akasya.+ Dalawang siko ang haba nito, at isang siko ang lapad nito, at isang siko at kalahati ang taas nito.+ 11  At kinalupkupan niya iyon ng dalisay na ginto at gumawa siya ng sinepang ginto sa palibot para rito.+ 12  Sumunod ay gumawa siya para roon ng isang gilid na sinlapad-ng-kamay sa palibot at gumawa siya ng sinepang ginto para sa gilid nito sa palibot.+ 13  Isa pa, naghulma siya ng apat na argolyang ginto para roon at inilagay niya ang mga argolya sa apat na panulukan na nauukol sa apat na paa.+ 14  Ang mga argolya ay malapit sa gilid, bilang mga suhay para sa mga pingga upang mabuhat ang mesa.+ 15  At ginawa niya ang mga pingga na yari sa kahoy ng akasya at kinalupkupan niya ng ginto ang mga iyon upang mabuhat ang mesa.+ 16  Pagkatapos ay ginawa niya ang mga kagamitan na nasa ibabaw ng mesa, ang mga pinggan nito at ang mga kopa nito at ang mga mangkok nito at ang mga pitsel nito na pambuhos ng mga handog na inumin, mula sa dalisay na ginto.+ 17  At ginawa niya ang kandelero+ na yari sa dalisay na ginto. Ginawa niyang yari sa gawang pinukpok ang kandelero. Ang mga tagiliran nito at ang mga sanga nito, ang mga kopa nito, ang mga globito nito at ang mga bulaklak nito ay nakakabit doon.+ 18  At anim na sanga ang nakaungos mula sa mga tagiliran nito, tatlong sanga ng kandelero mula sa isang tagiliran nito at tatlong sanga ng kandelero mula sa kabilang tagiliran nito.+ 19  Tatlong kopa na kahugis ng bulaklak ng almendras ang nasa isang hanay ng mga sanga, na may mga globito at mga bulaklak na nagsasalitan; at tatlong kopa na kahugis ng bulaklak ng almendras ang nasa kabilang hanay ng mga sanga, na may mga globito at mga bulaklak na nagsasalitan. Gayon ang anim na sanga na nakaungos mula sa kandelero.+ 20  At sa kandelero ay may apat na kopa na kahugis ng bulaklak ng almendras, na may mga globito nito at mga bulaklak nito na nagsasalitan.+ 21  At may globito na nakausli sa ilalim ng dalawang sanga, at may globito na nakausli sa ilalim ng kabilang dalawang sanga, at may globito na nakausli sa ilalim ng dalawa pang sanga, para sa anim na sanga na nakaungos mula sa kandelero.+ 22  Ang mga globito ng mga iyon at ang mga sanga ng mga iyon ay nakakabit doon. Ang kabuuan niyaon ay iisang piraso na gawang pinukpok, yari sa dalisay na ginto.+ 23  At ginawa niya ang pitong lampara nito at ang mga pamatay-apoy nito at ang mga lalagyan ng apoy nito mula sa dalisay na ginto.+ 24  Mula sa isang talento na dalisay na ginto ay ginawa niya ito at ang lahat ng mga kagamitan nito. 25  Ginawa niya ngayon ang altar ng insenso+ mula sa kahoy ng akasya.+ Isang siko ang haba nito at isang siko ang lapad nito, na parisukat, at dalawang siko ang taas nito. Ang mga sungay nito ay nakakabit doon.+ 26  At kinalupkupan niya iyon ng dalisay na ginto, ang pinakaibabaw nito at ang mga tagiliran nito sa palibot at ang mga sungay nito, at gumawa siya ng sinepang ginto sa palibot para rito.+ 27  At gumawa siya para roon ng dalawang argolyang ginto sa ibaba ng sinepa nito sa dalawang tagiliran nito, sa dalawang magkabilang tagiliran nito, bilang mga suhay para sa mga pingga na pambuhat niyaon.+ 28  Pagkatapos ay ginawa niya ang mga pingga na yari sa kahoy ng akasya at kinalupkupan niya ng ginto ang mga iyon.+ 29  Ginawa pa rin niya ang banal na langis na pamahid+ at ang dalisay at mabangong insenso,+ na gawa ng isang manggagawa ng ungguento.

Talababa