Exodo 11:1-10

11  At sinabi ni Jehova kay Moises: “Isa pang salot ang dadalhin ko kay Paraon at sa Ehipto. Pagkatapos niyaon ay payayaunin niya kayo mula rito.+ Sa sandaling payaunin niya kayo nang lubusan ay talagang itataboy niya kayo mula rito.+  Magsalita ka ngayon sa pandinig ng bayan, na hingan ng bawat lalaki ang kaniyang kapuwa at ng bawat babae ang kaniyang kapuwa ng mga kagamitang pilak at ng mga kagamitang ginto.”+  Sa gayon ay binigyan ni Jehova ng lingap ang bayan sa paningin ng mga Ehipsiyo.+ Ang lalaking si Moises ay naging lubhang dakila rin sa lupain ng Ehipto, sa paningin ng mga lingkod ni Paraon at sa paningin ng bayan.+  At sinabi ni Moises: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Sa bandang hatinggabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto,+  at lahat ng panganay+ sa lupain ng Ehipto ay mamamatay, mula sa panganay ni Paraon na nakaupo sa kaniyang trono hanggang sa panganay ng alilang babae na nasa gilingang pangkamay at lahat ng panganay ng hayop.+  At tiyak na magkakaroon ng malakas na paghiyaw sa buong lupain ng Ehipto, na ang katulad niyaon ay hindi pa nangyayari, at ang katulad niyaon ay hindi na muling mangyayari pa.+  Ngunit laban sa sinumang anak ni Israel ay walang asong may-pananabik na maggagalaw ng kaniyang dila, mula sa tao hanggang sa hayop;+ upang malaman ninyo na si Jehova ay makagagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Ehipsiyo at ng mga anak ni Israel.’+  At lahat ng mga lingkod mong ito ay talagang bababa sa akin at magpapatirapa sa akin,+ na sinasabi, ‘Yumaon ka, ikaw at ang buong bayan na sumusunod sa iyong mga hakbang.’ At pagkatapos niyaon ay aalis ako.” Sa gayon ay umalis siya mula kay Paraon na nag-iinit sa galit.  Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Si Paraon ay hindi makikinig sa inyo,+ upang dumami ang aking mga himala sa lupain ng Ehipto.”+ 10  At isinagawa ni Moises at ni Aaron ang lahat ng himalang ito sa harap ni Paraon;+ ngunit hinahayaan ni Jehova na magmatigas ang puso ni Paraon, anupat hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel mula sa kaniyang lupain.+

Talababa