Exodo 33:1-23

33  At sinabi pa ni Jehova kay Moises: “Yumaon ka, umahon ka mula rito, ikaw at ang bayan na iniahon mo mula sa lupain ng Ehipto,+ patungo sa lupain na isinumpa ko kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na sinasabi, ‘Sa iyong binhi ay ibibigay ko ito.’+  At magsusugo ako ng isang anghel sa unahan mo+ at palalayasin ko ang mga Canaanita, ang mga Amorita, at ang mga Hiteo at ang mga Perizita, ang mga Hivita at ang mga Jebusita;+  patungo sa isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan,+ sapagkat hindi ako aahon sa gitna mo, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang leeg,+ upang hindi kita lipulin sa daan.”+  Nang marinig ng bayan ang masamang salitang ito, sila ay nagsimulang magdalamhati;+ at walang sinuman sa kanila ang nagsuot ng kaniyang mga palamuti sa kaniyang sarili.  At sinabi pa ni Jehova kay Moises: “Sabihin mo sa mga anak ni Israel, ‘Kayo ay isang bayang matigas ang leeg.+ Sa isang sandali+ ay makaaahon ako sa gitna mo at lilipulin nga kita. Kaya ngayon ay ilapag mo ang iyong mga palamuti mula sa iyong sarili, sapagkat nais kong malaman kung ano ang gagawin ko sa iyo.’”+  At hinubad ng mga anak ni Israel sa kanilang sarili ang kanilang mga palamuti mula noon sa Bundok Horeb.+  Kung tungkol kay Moises, kinuha niya ang kaniyang tolda at itinayo niya iyon sa labas ng kampo, malayo sa kampo; at iyon ay tinawag niyang tolda ng kapisanan. At nangyari nga na lahat ng sumasangguni+ kay Jehova ay lumalabas patungo sa tolda ng kapisanan, na nasa labas ng kampo.  At nangyari nga na paglabas ni Moises patungo sa tolda, ang buong bayan ay bumabangon,+ at tumatayo sila sa pasukan ng kani-kaniyang tolda, at pinagmamasdan nila si Moises hanggang sa makapasok siya sa tolda.  At nangyari rin na pagpasok ni Moises sa tolda, ang haliging ulap+ ay bumababa, at ito ay tumitigil sa pasukan ng tolda at siya ay nagsasalita+ kay Moises. 10  At nakita ng buong bayan ang haliging ulap+ na nakatigil sa pasukan ng tolda, at ang buong bayan ay bumangon at yumukod sa pasukan ng kani-kaniyang tolda.+ 11  At nagsalita si Jehova kay Moises nang mukhaan,+ kung paanong nagsasalita ang isang tao sa kaniyang kapuwa. Kapag bumabalik siya sa kampo, ang kaniyang lingkod+ na si Josue, na anak ni Nun,+ bilang tagapaglingkod, ay hindi umaalis mula sa gitna ng tolda. 12  At sinabi ni Moises kay Jehova: “Tingnan mo, sinasabi mo sa akin, ‘Iahon mo ang bayang ito,’ ngunit hindi mo naman ipinakikilala sa akin kung sino ang isusugo mo na kasama ko. Isa pa, ikaw mismo ang nagsabi, ‘Nakikilala kita sa pangalan+ at, bukod diyan, nakasumpong ka ng lingap sa aking paningin.’ 13  At ngayon, pakisuyo, kung nakasumpong ako ng lingap sa iyong paningin,+ pakisuyong ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan,+ upang makilala kita, nang sa gayon ay makasumpong ako ng lingap sa iyong paningin. At isaalang-alang mo na ang bansang ito ay iyong bayan.”+ 14  Sa gayon ay sinabi niya: “Ako mismo ay sasama+ at ikaw ay bibigyan ko nga ng kapahingahan.”+ 15  Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Kung ikaw mismo ay hindi sasama, huwag mo na kaming iahon mula rito. 16  At paano ngayon makikilala na nakasumpong ako ng lingap sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba sa pagyaon mong kasama namin,+ anupat ako at ang iyong bayan ay ginawang naiiba sa lahat ng iba pang bayan na nasa ibabaw ng lupa?”+ 17  At sinabi pa ni Jehova kay Moises: “Ang bagay na ito na sinalita mo sa akin ay gagawin ko rin,+ sapagkat nakasumpong ka ng lingap sa aking paningin at kilala kita sa pangalan.” 18  Dahil dito ay sinabi niya: “Ipakita mo sa akin, pakisuyo, ang iyong kaluwalhatian.”+ 19  Ngunit sinabi niya: “Pararaanin ko ang aking buong kabutihan sa harap ng iyong mukha,+ at ipahahayag ko ang pangalan ni Jehova sa harap mo;+ at lilingapin ko yaong lilingapin ko, at pagpapakitaan ko ng awa yaong pagpapakitaan ko ng awa.”+ 20  At isinusog niya: “Hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sapagkat walang tao ang makakakita sa akin at mabubuhay pa.”+ 21  At sinabi pa ni Jehova: “Narito ang isang dako sa tabi ko, at tumayo ka sa ibabaw ng bato. 22  At mangyayari na habang dumaraan ang aking kaluwalhatian ay ilalagay kita sa isang butas sa bato, at itatakip ko sa iyo ang aking palad bilang pantabing hanggang sa makaraan ako. 23  Pagkatapos ay aalisin ko ang aking palad, at makikita mo nga ang aking likod. Ngunit ang aking mukha ay hindi maaaring makita.”+

Talababa