Exodo 36:1-38

36  “At si Bezalel ay gagawa, gayundin si Oholiab+ at lahat ng taong may pusong marunong na binigyan ni Jehova ng karunungan+ at unawa+ sa mga bagay na ito upang malaman kung paano gagawin ang lahat ng gawaing ukol sa banal na paglilingkod ayon sa lahat ng iniutos ni Jehova.”+  At tinawag ni Moises si Bezalel at si Oholiab at ang lahat ng taong may pusong marunong na ang puso ay nilagyan ni Jehova ng karunungan,+ ang bawat isang naudyukan ng kaniyang puso na harapin ang gawain upang isagawa iyon.+  At tinanggap nila mula sa harap ni Moises ang lahat ng abuloy+ na dinala ng mga anak ni Israel para sa gawaing ukol sa banal na paglilingkod upang isagawa iyon, at, kung tungkol sa huling nabanggit, nagdala pa sila sa kaniya ng kusang-loob na handog uma-umaga.  At ang lahat ng marurunong na gumagawa ng lahat ng banal na gawain ay nagsimulang dumating nang sunud-sunod mula sa kanilang gawain na ginagawa nila,  at nagsabi kay Moises: “Ang bayan ay nagdadala ng higit pa kaysa sa kinakailangan sa paglilingkod para sa gawain na iniutos ni Jehova na gawin.”  Kaya iniutos ni Moises na magpalabas sila ng isang patalastas sa buong kampo, na nagsasabi: “Mga lalaki at mga babae, huwag na kayong magdala ng anumang bagay para sa banal na abuloy.” Dahil dito ay napigilan ang bayan sa pagdadala niyaon.  At ang mga bagay ay sapat na para sa lahat ng gawaing isasagawa, at labis-labis pa.  At ginawa ng lahat ng may pusong marunong+ na kabilang sa mga nagsasagawa ng gawain ang tabernakulo,+ ang sampung telang pantolda na yari sa mainam na linong pinilipit at sinulid na asul at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at sinulid na iskarlatang kokus; ginawa niya ang mga iyon na may mga kerubin, na gawa ng isang burdador.  Ang haba ng bawat telang pantolda ay dalawampu’t walong siko, at ang lapad ng bawat telang pantolda ay apat na siko. May iisang sukat para sa lahat ng telang pantolda. 10  At pinagdugtong niya sa isa’t isa ang limang telang pantolda,+ at ang lima pang telang pantolda ay pinagdugtong niya sa isa’t isa. 11  Pagkatapos ay gumawa siya ng mga silo na yari sa sinulid na asul sa gilid niyaong telang pantolda na nasa dulong hugpungan. Gayundin ang ginawa niya sa gilid ng pinakadulong telang pantolda sa kabilang hugpungan.+ 12  Gumawa siya ng limampung silo sa isang telang pantolda, at gumawa siya ng limampung silo sa dulo ng telang pantolda na nasa kabilang hugpungan, na ang mga silo ay magkakatapat sa isa’t isa.+ 13  Sa kahuli-hulihan ay gumawa siya ng limampung pangawit na ginto at pinagdugtong ang mga telang pantolda sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga pangawit, anupat ito ay naging isang tabernakulo.+ 14  At gumawa siya ng mga telang pantolda na yari sa balahibo ng kambing para sa tolda sa ibabaw ng tabernakulo. Labing-isang telang pantolda ang ginawa niya.+ 15  Ang haba ng bawat telang pantolda ay tatlumpung siko, at ang lapad ng bawat telang pantolda ay apat na siko. May iisang sukat para sa labing-isang telang pantolda.+ 16  At pinagdugtong niya ang limang telang pantolda nang bukod at ang anim pang telang pantolda nang bukod.+ 17  Sumunod ay gumawa siya ng limampung silo sa gilid ng pinakadulong telang pantolda sa hugpungan, at gumawa siya ng limampung silo sa gilid ng isa pang telang pantolda na karugtong niyaon.+ 18  Pagkatapos ay gumawa siya ng limampung pangawit na tanso upang pagdugtungin ang tolda at maging isang buo.+ 19  At gumawa siya ng isang pantakip para sa tolda mula sa mga balat ng barakong tupa na tinina sa pula at ng isang pantakip mula sa mga balat ng poka+ para sa ibabaw.+ 20  At gumawa siya ng mga hamba para sa tabernakulo mula sa kahoy ng akasya,+ na patayo. 21  Sampung siko ang haba ng isang hamba, at isang siko at kalahati ang lapad ng bawat hamba.+ 22  Ang bawat hamba ay may dalawang mitsa na nakalapat sa isa’t isa. Gayon niya ginawa ang lahat ng mga hamba ng tabernakulo.+ 23  Sa gayon ay ginawa niya ang mga hamba para sa tabernakulo, dalawampung hamba para sa tagiliran sa gawing Negeb, sa dakong timog.+ 24  At gumawa siya ng apatnapung may-ukit na tuntungang yari sa pilak para sa ilalim ng dalawampung hamba, dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isang hamba na may dalawang mitsa nito at dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isa pang hamba na may dalawang mitsa nito.+ 25  At para sa kabilang tagiliran ng tabernakulo, sa dakong hilagaan, ay gumawa siya ng dalawampung hamba+ 26  at ng kanilang apatnapung may-ukit na tuntungang yari sa pilak, dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isang hamba at dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng isa pang hamba.+ 27  At para sa hulihang bahagi ng tabernakulo sa dakong kanluran ay gumawa siya ng anim na hamba.+ 28  At gumawa siya ng dalawang hamba bilang mga panulok na poste ng tabernakulo sa dalawang hulihang bahagi nito.+ 29  At ang mga iyon ay magkapareho sa ibaba at ang mga iyon ay kapuwa naging magkakambal hanggang sa ibabaw ng bawat isa sa dako ng unang argolya. Iyan ang ginawa niya sa dalawang iyon, sa dalawang panulok na poste.+ 30  Sa gayon ay umabot ng walo ang mga hamba at ang kanilang may-ukit na mga tuntungang yari sa pilak ay labing-anim, dalawang may-ukit na tuntungan ang kasunod ng dalawang may-ukit na tuntungan sa ilalim ng bawat hamba.+ 31  At gumawa siya ng mga barakilan na yari sa kahoy ng akasya, lima para sa mga hamba ng isang tagiliran ng tabernakulo+ 32  at limang barakilan para sa mga hamba ng kabilang tagiliran ng tabernakulo at limang barakilan para sa mga hamba ng tabernakulo para sa dalawang hulihang bahagi sa dakong kanluran.+ 33  At pinaraan niya ang panggitnang barakilan sa gitna ng mga hamba mula sa isang dulo hanggang sa kabila.+ 34  At kinalupkupan niya ng ginto ang mga hamba, at ang kanilang mga argolyang ginto ay ginawa niyang mga suhay para sa mga barakilan, at kinalupkupan niya ng ginto ang mga barakilan.+ 35  At gumawa siya ng isang kurtinang+ yari sa sinulid na asul at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at sinulid na iskarlatang kokus at mainam na linong pinilipit. Ginawa niya iyon na may mga kerubin+ na gawa ng isang burdador. 36  At iginawa niya iyon ng apat na haliging akasya at kinalupkupan niya ng ginto ang mga iyon, na ang mga tulos ng mga iyon ay yari sa ginto, at naghulma siya ng apat na may-ukit na tuntungang yari sa pilak para sa mga iyon.+ 37  At gumawa siya ng isang pantabing para sa pasukan ng tolda mula sa sinulid na asul at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at sinulid na iskarlatang kokus at mainam na linong pinilipit, na gawa ng isang manghahabi,+ 38  at ng limang haligi nito at ng mga tulos ng mga iyon. At kinalupkupan niya ng ginto ang ibabaw ng mga iyon at ang mga sugpungan ng mga iyon, ngunit ang limang may-ukit na tuntungan ng mga iyon ay yari sa tanso.+

Talababa