Esther 7:1-10

7  At ang hari at si Haman+ ay pumaroon upang makipagpiging kay Esther na reyna.  Sinabi ngayon ng hari kay Esther sa ikalawang araw rin sa panahon ng piging ng alak:+ “Ano ang iyong pakiusap,+ O Esther na reyna? Mangyari ngang ibigay iyon sa iyo.+ At ano ang iyong kahilingan? Kalahati man ng kaharian+—mangyari ngang iyon ay isagawa!”  At si Esther na reyna ay sumagot at nagsabi: “Kung nakasumpong ako ng lingap sa iyong paningin, O hari, at kung sa hari ay wari ngang mabuti, ibigay nawa sa akin ang aking kaluluwa+ ayon sa aking pakiusap at ang aking bayan+ ayon sa aking kahilingan.  Sapagkat ipinagbili kami,+ ako at ang aking bayan, upang lipulin, patayin at puksain.+ Kung ipinagbili kami bilang mga aliping lalaki+ at bilang mga alilang babae, nanatili na lamang sana akong tahimik. Ngunit ang kabagabagan ay hindi angkop kung ikapipinsala ng hari.”  Si Haring Ahasuero ngayon ay nagsabi, oo, sinabi niya kay Esther na reyna: “Sino iyon,+ at nasaan ang isang iyon na naglakas-loob+ na gumawa ng gayon?”  At sinabi ni Esther: “Ang tao, ang kalaban+ at kaaway,+ ay ang masamang ito na si Haman.” Kung tungkol kay Haman, siya ay nasindak+ dahil sa hari at sa reyna.  Kung tungkol sa hari, dahil sa kaniyang pagngangalit+ ay tumindig siya mula sa piging ng alak upang pumaroon sa hardin ng palasyo; at si Haman ay tumayo upang hilingin kay Esther na reyna+ ang kaniyang kaluluwa, sapagkat nakita niya na may kasamaang itinalaga+ ang hari laban sa kaniya.+  At ang hari ay bumalik sa bahay ng piging ng alak mula sa hardin ng palasyo;+ at si Haman ay nakasubsob sa higaan+ na kinaroroonan ni Esther. Sa gayon ay sinabi ng hari: “Gagahasain din ba ang reyna, habang ako ay nasa bahay?” Ang salita ay lumabas mula sa bibig ng hari,+ at ang mukha ni Haman ay tinakpan nila.  Si Harbona,+ na isa sa mga opisyal ng korte+ sa harap ng hari, ay nagsabi ngayon: “Naroon din naman ang tulos+ na ginawa ni Haman para kay Mardokeo, na siyang nagsalita ng mabuti may kinalaman sa hari,+ nakatayo sa bahay ni Haman—limampung siko ang taas.” Sa gayon ay sinabi ng hari: “Ibitin ninyo siya roon.”+ 10  At ibinitin nila si Haman sa tulos+ na inihanda niya para kay Mardokeo;+ at ang pagngangalit ng hari ay humupa.

Talababa