Esther 10:1-3

10  At si Haring Ahasuero ay nagpataw ng puwersahang pagtatrabaho+ sa lupain at sa mga isla+ sa dagat.  Kung tungkol sa lahat ng kaniyang masikap na paggawa at sa kaniyang kalakasan at sa lubos na salaysay ng kadakilaan ni Mardokeo+ na ipinandakila+ sa kaniya ng hari, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa Aklat ng mga pangyayari+ sa mga panahon ng mga hari ng Media at Persia?+  Sapagkat si Mardokeo na Judio ay ikalawa+ kay Haring Ahasuero at dakila sa gitna ng mga Judio at sinang-ayunan ng karamihan ng kaniyang mga kapatid, na gumagawa sa ikabubuti ng kaniyang bayan at nagsasalita ng kapayapaan+ sa lahat ng kanilang supling.

Talababa